№ 2 (2021)

Herald of Economics

DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.02

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Alla Vasina
PDF
8-25
Olena Garashchuk, Vira Kutsenko
PDF
26-38

FINANCE AND CREDIT

Igor Liutyi, Olga Bilyavska
PDF
39-53

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Roman Zvarych, Wei Linhai
PDF
54-65
Viktoriia Adamyk, Anastasiia Poritska
PDF
66-79

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Tetiana Pimonenko, Oleksii Lyulyov, Yevheniia Ziabina, Tetiana Vasylyna
PDF
80-89
Petro Mykytiuk, Roman Shapovalov
PDF
90-102
Yuliia Mykytyuk, Yevgen Palkovskyi
PDF
103-116

ACCOUNTING AND TAXATION

Yaroslav Krupka
PDF
117-128
Volodymyr Muravskyi, Nataliia Pochynok, Volodymyr Farion
PDF
129-144
Tеtiana Slesar, Yevheniia Shara
PDF
145-159

CONTROL AND ANALYSIS

Vadym Maslii, Sviatoslav Pytel
PDF
160-175

RETROSPECTIVE VIEW OF WORLD ECONOMIC STUDIES

Iryna Chyrak
PDF
176-192

SCIENTIFIC LIFE

Mykhailo Shkilniak, Alla Melnyk, Hryhorii Monastyrskyi, Alla Vasina, Olena Dudkina
PDF
193-199