№ 4(90) (2018)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Viktoriia Smiesova
PDF
7-18
Olesia Martyniuk, Stepan Popina
PDF
19-26
Heorhii Khvichiia-Duve
PDF
27-32

FINANCE AND CREDIT

Tetiana Kizyma
PDF
33-46
Oleksandr Maksymchuk
PDF
47-58
Tetiana Vasylieva, Oleksii Zakharkin, Liudmyla Zakharkina
PDF
59-68
Tetiana Pimonenko
PDF
69-80

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Yevheniia Voinova
PDF
81-98

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Vasyl Brych, Mykhailo Fedirko, Olena Borysiak
PDF
99-110
Yakiv Averkin
PDF
111-119

ACCOUNTING AND AUDIT

Iryna Ometsinska
PDF
120-133
Valentyna Yasyshena
PDF
134-144
Khrystyna Kuzma
PDF
145-155
Volodymyr Priadko
PDF
156-163

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Volodymyr Soboliev
PDF
164-167

SCIENTIFIC LIFE

Mykhailo Shkilniak, Tetiana Zheliuk, Alla Vasina, Olena Dudkina, Tamara Popovych, Oleksandra Ovsianiuk-Berdadina
PDF
168-180