№ 3(97) (2020)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Olena Garashchuk, Vira Kutsenko
PDF
7-19
Tetiana Zheliuk
PDF
20-36
Alina Zhukovska
PDF
37-53

FINANCE AND CREDIT

Olga Kyrylenko, Jaroslav Baranets
PDF
54-68
Nadia Kulchytska
PDF
69-85
Bohdan Malyniak, Marianna Onufryk
PDF
86-101
Olga Kneysler, Nataliіa Spasiv
PDF
102-122

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Iryna Zvarych
PDF
123–143
Nadiia Kryvenko
PDF
144-155

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Iryna Boichyk, Halyna Spyk, Orysya Voloshyn
PDF
156-170
Iryna Abernikhina, Iryna Sokyrykska
PDF
171-184
Oksana Yavorska
PDF
185-198
Serhii Lyeonov, Olha Kuzmenko, Serhii Mynenko, Oleksii Lyulyov
PDF
199-210
Bohdan Brych
PDF
211-224

ACCOUNTING AND AUDIT

Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyi, Iryna Ometsinska
PDF
225-237
Yaroslav Krupka, Volodymyr Okrenets
PDF
238-251
Mariia Gumenna-Derii
PDF
252-265