№ 4(98) (2020)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Oleksandr Brechko
PDF
7-24
Ruslana Babushkina, Tatyana Mazievich
PDF
25-34
Iryna Karp, Anastasiya Virkovska
PDF
35-51

FINANCE AND CREDIT

Svitlana Savchuk, Antonina Demianiuk, Myroslava Hupalovska
PDF
52-64

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Iryna Otenko, Оlena Ptashchenko
PDF
65-76
Olena Sokhatska, Olga Kukhtyn
PDF
77-91

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Alla Melnyk, Yuriy Bogach
PDF
92-113
Vasyl Brych, Olexander Kyfyak
PDF
114-126
Vasyl Zdrenyk
PDF
127-137
Iryna Trush
PDF
138-149

ACCOUNTING AND AUDIT

Valerii Zhuk, Kateryna Melnyk
PDF
150-168
Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyi, Iryna Ometsinska
PDF
169-184
Andriy Lyubenko, Ruslana Shurpenkova, Oksana Sarahman
PDF
185-196
Viktoriya Rozhelyuk, Vita Semaniuk
PDF
197-209

SCIENTIFIC LIFE

Mykhaylo Shkilnyak, Alla Vasina, Grygorii Monastyrskyi, Ruslan Avhustyn, Olena Dudkina
PDF
210-215