Історія журналу

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. № 241 як фахове видання з економічних наук.

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – № 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 11. – С. 12).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.