Внесок Річарда Талера в розвиток поведінкової економіки (Нобелівська премія з економіки 2017 р.)

Юрій Івашук

Анотація


Обґрунтовано внесок Річарда Талера у розвиток поведінкової  економіки. Зосереджено увагу на практичній цінності праць вченого, що пропонують включати в аналіз економічних рішень психологічно реалістичні припущення. Підкреслено зростаючу важливість вивчення стимулів, які фактично, а не теоретично впливають на вибір за умов невизначеності; розкрито яким чином обмежена раціональність, соціальні преференції та відсутність самоконтролю систематично позначаються на індивідуальних рішеннях, а також як вони визначають ситуацію на ринку.

Розглянуто концепцію ментальної бухгалтерії, що пояснює як люди спрощують процес прийняття фінансових рішень, створюючи окремі рахунки у своїй свідомості й тим самим фокусуючись на вузьких наслідках кожного окремого рішення, а не їхньому загальному ефекті. Показано, як небажання втратити може пояснити, чому люди вище цінують той же елемент, коли ним володіють, ніж коли його не мають. Розкрито стратегію «лібертаріанського патерналізму», що орієнтована на те, щоб спонукати людину до оптимального вибору.

Відзначено, що Р. Талер побудував міст між економічним і психологічним аналізом окремих рішень. Його емпіричні результати і теоретичні висновки відіграють важливу роль у створенні нової динамічної галузі поведінкової економіки, яка має глибокий вплив на багато сфер економічних і політичних досліджень.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Benartzi S. Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis / S. Benartzi, R.Thaler // Science 339. – 2013. – P. 1152–1153.

Gerardo I. Preference purification and the inner rational agent: A critique of the conventional wisdom of behavioural welfare economics / Infante Gerardo // Journal of Economic Methodology. – № 23. – 2016. – P. 33–37.

Kahneman D. Choices, values, and frames / D. Kahneman, A. Tversky //. American Psychologist. – № 39. – 1984. – P. 341–350.

Madrian B. The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior / B. Madrian, D. Shea, // The Quarterly Journal of Economics. – 116. – 2001. – P.1149–1187.

Milkman K. Mental accounting and small windfalls: Evidence from an online grocer / K. Milkman, J. Beshears // Journal Econom. Behav. Organ. – 2009. – № 71. – P. 384–394.

Thaler R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. / R. Richard, C. Sunstein // Yale University Press, New Haven. – № 4. – 2008. – P. 293.

Sen A. Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory Amartya K. Sen Philosophy and Public Affairs. – № 6. – 1977. – P. 317–344.

Thaler R. Mental Accounting and Consumer Choice / R. Thaler // Marketing Science, Vol. 3. – 1985. – P. 199–214.

Thaler R. Save more tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving / R.Thaler, S. Benartzi // Journal of Political Economy. – № 112. – Р. 164–187.

Thaler R. Toward a Positive Theory of Consumer Choice / R. Thaler // Journal of Economic Behavior and Organization. – № 1. – 1980. – P. 39–60.

References

Benartzi S. (2013). Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis. Science, № 339, p. 1152–1153. [in English].

Gerardo I. (2016). Preference purification and the inner rational agent: A critique of the conventional wisdom of behavioural welfare economics. Journal of Economic Methodology, № 23, p. 33–37. [in English].

Kahneman D. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, № 39, p. 341–350. [in English].

Madrian B. (2001). The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior. The Quarterly Journal of Economics, № 116, p. 1149–1187. [in English].

Milkman K. (2009). Mental accounting and small windfalls: Evidence from an online grocer. Journal Econom. Behav. Organ, № 71, p. 384–394. [in English].

Thaler R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press, New Haven, № 4, p. 293. [in English].

Sen A. (1977). Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. Philosophy and Public Affairs, № 6, p. 317–344. [in English].

Thaler R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science, Vol. 3, p. 199-214. [in English].

Thaler R. (2000). Save more tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy, № 112, p.164–187. [in English].

Thaler R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, № 1, p. 39-60. [in Engliish].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.155

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.