Проблеми і перспективи розвитку свинарства Україні у контексті впливу на добробут населення

Вікторія Адамик, Ліана Чернобай, Олег Адамик

Анотація


 

Вступ. Аграрне виробництво відіграє важливу роль у забезпеченні економічного зростання України та становленні її як ключового гравця на зовнішньоекономічній арені. Одним з найперспективніших і найпроблемніших його секторів на сьогодні свинарство, розвиток якого суттєво впливає на добробут українців та країни загалом.

Мета статті. Метою статті визначено дослідження проблем і перспектив розвитку свинарства в Україні як однієї з найпотужніших галузей сільського господарства у контексті впливу на добробут споживачів, виробників та країни загалом.

Методи: Для досягнення мети та проміжних завдань було використано такі методи наукового дослідження, як аналіз, синтез, абстрагування, наукова індукція тощо. Формування загальної картини розвитку свинарства у контексті випливу на добробут населення із виокремленням взаємопов’язаних чинників здійснено на основі системного підходу.

Результати: У статті констатується, що, як правило, вплив свинарства на добробут різних категорій населення є неоднозначним, адже існує чимало чинників, які детермінують як позитивні, так і негативні зміни у динаміці галузі та у показниках добробуту. Зокрема, наголошено на позитивному впливі фактора інновацій, впровадженні нових (європейських) стандартів якості продукції та виробництва, активізації зовнішньоекономічної діяльності тощо. Водночас вказано небезпеки для розвитку свинарства загалом та добробуту населення зокрема. Так, найбільш негативними чинниками визначено: загрози для навколишнього середовища та здоров’я людей; епізоотичне становище в Україні та країнах-сусідах; експансію агрохолдингів, що спричиняє занепад фермерських господарств; низький рівень державної фінансової підтримки. Відповідно, зроблено висновки про неоднозначні перспективи розвитку свинарства у найближчій перспективі. Раціональна стратегія підвищення конкурентоспроможності галузі повинна включати заходи з посилення біобезпеки, сертифікації та контролю якості продукції, модернізації виробництва, в тому числі завдяки залученню іноземних інвестицій та міжнародної допомоги, диверсифікації міжнародних економічних зв’язків.

Перспективи: Для поглиблення аналізу проблем розвитку тваринництва в Україні загалом та свинарства зокрема, а також для оцінювання перспектив євроінтеграції та реалізації інших напрямів МЕД у цій галузі необхідно ретельно вивчити всі норми та нормативи торгівлі живими тваринами, м’ясом та м’ясопродуктами та зробити висновки щодо відповідності вітчизняних стандартів цим вимогам.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Галузь у розрізі: піки і спади свинарства. URL: http://pigua.info/uk/post/standpoint/ galuz-u-rozrizi-piki-i-spadi-svinarstva (дата звернення 15.05.2019).

Адамик В. В., Савка А. П. Методологічні підходи до вивчення зв’язку між міжнародною торгівлею і добробутом населення через ланку «економічне зростання». Вісник ТАНГ. 2006. № 1. С. 129–

Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект ХХІ. № 1. 2017. С. 41–51.

Держстат оприлюднив структуру витрат українців на продукти харчування (інфографіка). URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/443358/derzhstat-oprylyudnyv-strukturu-vytrat-ukrayintsiv-na-produkty-harchuvannya-infografika (дата зверення 20.05.2019).

Савченко Т. В. Фактори впливу на структуру споживання продуктів харчування населенням України. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 5. С. 304–310.

У 2018 році заробітна плата в сільському господарстві зросла на 24,4% (31 січня 2019 року). URL: https://minagro.gov.ua/ua/news/u-2018-rotsi-zarobitna-plata-v-silskomu-gospodarstvi-zrosla-na-244 (дата звернення 20.05.2019).

Програми підтримки сільського господарства від Уряду. URL: http://dotacii. minagro.gov.ua/ua/50-za-kupivlyu-molodnyaka (дата звернення 20.05.2019).

Ірина Паламар закликала депутатів урегулювати ситуацію з контрабандою свинини. URL: https://usba.com.ua/irina-palamar-zaklikala-deputativ-uregulyuvati-situaciyu-z-kontrabandoyu-svinini (дата звернення 21.04.2019).

Свинячий «контрабас» або скільки контрабандної свинини потрапляє до України? URL: http://pigua.info/uk/post/news/svinacij-kontrabas-abo-skilki-kontrabandnoi-svinini-potraplae-do-ukraini (дата звернення 21.05.2019).

А свинарі проти! Або чому Асоціація свинарів України проти прозорих європейських правил ведення бізнесу? URL: http://epl.org.ua/announces/ a-svynari-proty-abo-chomu-asotsiatsiia-svynariv-ukrainy-proty-prozorykh-ievropeiskykh-pravyl-vedennia-biznesu/ (дата звернення 22.05.2019).

Бєдєнков Є. Л. Екологічний вплив на довкілля підприємств із виробництва свинини. URL: http://www.zoology.dp.ua/z15_005.html (дата звернення 20.04.2019).

Польща попросила Єврокомісію частково зняти обмеження щодо АЧС. /PigUA. info за матеріалами greenfront.su. URL: http://pigua.info/uk/post/news/polsa-poprosila-evrokomisiu-castkovo-znati-obmezenna-sodo-acs (дата звернення 22.04.2019).

Жадько К. С., Носова Т. І. Проблемні аспекти ефективності виробництва в умовах складного епізоотичного стану. Ефективна економіка. № 7. 2018. URL: www.economy.nayka.com.ua

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/atm (дата звернення 22.04.2019).

Україна збільшила аграрний експорт до ЄС: названо ТОП-5 ключових імпортерів (31 січня 2018). URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-uvelichila-agrarnyy-eksport-v-es-1214610.html (дата звернення 22.04.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.022

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.