Екологічні та енергоефективні підходи до забезпечення інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики

Григорій МОНАСТИРСЬКИЙ, Олена БОРИСЯК

Анотація


Вступ. Зміна клімату, обмеженість природних енергетичних ресурсів свідчать про зростання ролі екологічної та енергетичної безпеки. Актуальним питанням є використання екологічних видів транспорту, удосконалення системи управління муніципальним транспортом. З огляду на це стаття присвячена дослідженню інноваційних напрямів розвитку муніципальної транспортної логістики шляхом врахування засад сталого розвитку.
Методи. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко-статистичні методи: аналіз, синтез, статистичний метод – для дослідження міжнародного досвіду реформування транспортної системи; індукції, дедукції – для визначення напрямів розвитку муніципальної транспортної логістики України; абстракто-логічний, економіко-математичного програмування – для оцінювання умов застосування екологічних та енергоефективних підходів до забезпечення інноваційного розвитку транспортної системи у містах.
Результати. Розглянуто міжнародний досвід реформування транспортної системи на засадах муніципальної екологістики і розвитку «розумних» міст. У контексті застосування екологічних та енергоефективних підходів до реформування муніципальної транспортної логістики, громадського транспорту актуальним питанням є розробка алгоритмів впровадження Інтернету речей та штучного інтелекту. Пріоритетними напрямами інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики України є діджиталізація процесів управління транспортними потоками, диверсифікація екологічних та енергоефективних транспортних засобів, формування партнерських відносин між енергосервісними компаніями і надавачами транспортних послуг.
Проведено оцінювання умов застосування екологічних та енергоефективних підходів до забезпечення інноваційного розвитку транспортної системи у містах. Такий процес спрямований на оптимізацію використання екологоорієнтованих транспортних засобів у напрямі їхньої максимізації шляхом виокремлення спільних пріоритетів розвитку транспортної логістики. Розглянуто моделювання взаємозв’язку використання екологічних видів транспорту і рівня викидів шкідливих речовин в атмосферу. З метою інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики на засадах муніципальної екологістики та енергоефективності запропоновано удосконалення велосипедної інфраструктури у містах, розвиток партнерських відносин між енергосервісними компаніями і надавачами послуг громадського транспорту.
Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у розробці моделі оптимізації управління екологічним та енергоефективним транспортом у містах, розвитку партнерських відносин між енергосервісними компаніями і надавачами послуг громадського транспорту.

Ключові слова: «розумне» місто; сталий розвиток; муніципальна екологістика; екологічні види транспорту; екологічна та енергетична безпека; енергосервісні компанії.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Quak H. J. Sustainability of Urban Freight Transport. Retail Distribution and Local Regulations in Cities. Erasmus University Rotterdam. 2008.

Huovila A., Bosch P., Airaksinen M. Comparative analysis of standardized indicators for Smart sustainable cities : What indicators and standards to use and when? Elsevier. 2019. № 89. P. 141–153. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118309120?via%3Dihub.

Akghun E. Z., Monios J. Institutional Influences on the Development of Urban Freight Transport Policies by Local Authorities. Advances in Transport Policy and Planning. 2018. Vol. 1. P. 169–195. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2543000918300040.

Zito P. Salvo G. Toward an urban transport sustainability index : an European comparison. Eur. Transp. Res. Rev. 2011. № 3. P. 179–195.

Guo-Ling Jia, Rong-Guo Ma and Zhi-Hua Hu (2019). Urban Transit Network Properties Evaluation and Optimization Based on Complex Network Theory. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/2007.

Corazza M., Favaretto N. A Methodology to Evaluate Accessibility to Bus Stops as a Contribution to Improve Sustainability in Urban Mobility. Sustainability. 2019.

№ 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/803.

Amrusch P., Wirl F. The Impact Of Energy Prices On The Sustainability Of Urban Transport. WIT Transactions on The Built Environment. 2006. Vol 89.

P. 653–662. URL: https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/89/16805.

Борисова Т. М. Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 3. С. 9–18. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1438.

Behrendt F. Cycling the Smart and Sustainable City : Analyzing EC Policy Documents on Internet of Things, Mobility and Transport, and Smart Cities. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/763.

European Neighbours Sourth and East. URL: https://www.euneighbours.eu/en.

Борисяк О. В., Никитишин Т. В. Інституційні аспекти екологічної політики у транскордонних регіонах у контексті розвитку транспортної інфраструктури. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту : актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24–25 жовт. 2019 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 12–13.

Organization for economic cooperation and development. Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infrastructure-investment-and-maintenance_g2g55573-en.

Organization for economic cooperation and development. Air emissions by source. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/data/oecd-environment-statistics/emissions-of-air-pollutants_data-00598-en.

Сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

Smieszek M., Dobrzanska D., Dobrzanski. P. Rzeszow as a City Taking Steps Towards Developing Sustainable Public Transport. Sustainability. 2019. № 11.

С. 402. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/402.

Федірко М., Гугул О., Брич Б. Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 1. С. 7–19. URL: http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/782/884.

Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації : Закон України № 327-VIII. Ухвалено 09.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/327-19/ed20150409.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.