Екологізація та економічний розвиток: проблеми взаємозв’язку

Ірина КАРП, Анастасія ВІРКОВСЬКА

Анотація


Вступ. Сучасний світовий розвиток здійснюється під впливом процесів глобального характеру, які відображають специфіку та напрями його функціонування. Передусім, мова йде про взаємне переплетення інтересів світової спільноти для досягнення спільних цілей економічного, політичного, екологічного, соціального, культурного розвитку. Невідповідність системи господарської діяльності та екологічних можливостей світового простору вимагає обґрунтування таких напрямів реалізації у світових масштабах, які б враховували необхідність забезпечення раціонального розвитку екологічної складової цього процесу. Сучасна кризова ситуація випливає із сучасної індустріальної цивілізації, яка, на жаль, не гарантує людству гідне еко-майбутнє та перспективу самозбереження екосистеми й відтворення ресурсів з урахуванням потреб прийдешніх поколінь у планетарному вимірі.
Мета. Дане дослідження проводилося з метою вивчення та визначення взаємозв’язку між екологізацією та економічним розвитком. У статті простежено залежність індексу Джині від індексу екологічної ефективності. Доведено, що енвайронментальне середовище не тільки впливає, на суспільне життя але і має вирішальне значення.
Методи. Методами дослідження, які використані для вивчення проблему енвайронменталізму та економічного розвитку є: аналіз їх взаємозв’язку; порівняння –
для опису коефіцієнта Джині та нерівності у доходах; статистичний для розрахунків взаємозалежності між EPІ та NIGI.
Результати. Результати показують, що чим нижчий показник екологічної ефективності, тим гірша ситуація спостерігається у таких сферах, як: економічна, екологічна, соціальна та інші. В свою чергу і глобалізація має статистично значущий вплив на економічне зростання. Країни з високим і середнім рівнем доходу отримують вигоду від глобалізації, тоді як країни з низьким рівнем такої вигоди не отримують.
Існують кілька простих речей, які люди можуть робити щодня, щоб мінімізувати свій негативний вплив на енвайронментальне середовище. Наприклад, якщо не використовувати громадський транспорт, а їздити на велосипеді або ходити пішки, це зменшить викиди двоокису вуглецю. Скорочення кількості добрив, що застосовується до газонів, садів зменшить ймовірність забруднення поблизу водойм, що також є корисним для питної води та здоров’я людей. Використання меншої енергії у домі може зменшити кількість забруднення викинутого в атмосферу вугільними електростанціями. Будь-яка діяльність, яка зменшує споживання води та енергії, може призвести до позитивного впливу на енвайронментальне середовище.
Перспективи. Глобалізаційні процеси вносять корективи у глобальне економічне зростання, і, відповідно й у глобальний економічний розвиток. Людський розум, людська винахідливість та людська діяльність змінюють майже кожну частину нашої планети. Ми можемо назвати теперішню ситуацію, в якій знаходимося, як безпрецедентну планетарну надзвичайну ситуацію.
Єдине рішення, що залишилося нам виконати, полягає в тому, щоб змінити нашу поведінку радикально і глобально, на кожному рівні. Одним словом, нам терміново потрібно споживати менше. Набагато менше. Радикально менше. І нам потрібно більше заощаджувати. Набагато більше. І для здійснення таких радикальних змін у поведінці також потрібні радикальні дії уряду.
З огляду на ці основи буде здійснюватися подальше наукове дослідження, яке стосуватиметься оптимізаційних напрямків зменшення негативного впливу на енвайронментальне середовище й покращення економічного розвитку країн у світових масштабах.
Ключові слова: енвайронментальне середовище, екологізація, економічний розвиток, розподіл багатства, розподіл доходів, нерівність доходів, індекс Джині, індекс екологічної ефективності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Global Environmental (2018), “Human Consequences and Responses” available at: https://www.nap.edu/read/1792/chapter/6

International Federation of Social Workers (2018), “Globalization and the environment” available at: https://www.ifsw.org/globalisation-and-the-environment/

IMD Business School (2019), “Economic Growth and Development” available at: https://www.imd.org/.../economic-growth-and-development/

Plos One (2019), “Globalization and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementarities” available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982958/

Global Business Reports (2019), “Africa 2018-2019” available at: https://books.google.com.ua/books?isbn=1475841795

UA (2018), “Gini coefficient: how Ukraine has become the leader in terms of income” available at: https: //ua.112.ua/.../koefitsiient-dzhyni-yak-Ukraine-became-the-leader-for-rivnistyuincome

Global Finance (2018), “Wealth Distribution and Income Inequality by Country 2018” available at: https://www.gfmag.com/global.../economic.../wealth-distribution

Education – Seattle (2018), “Effect of Human Activities on the Environment” available at: https://education.seattlepi.com › Science

The Guardian (2013), “Humans – the real threat to life on Earth” available at: https://www.theguardian.com/environment/2013/jun/30/stephen-emmott-ten-billion

Leslie Paul Thiele, (2002), Environmentalism for a New Millennium: The Challenge of Coevolution, Oxford University Press, Oxford, UK.

Ozzie Zehner, (2012), Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism, University of Nebraska Press, Lincoln, USA.

David Peterson Del Mar, (2011), Environmentalism, 2nd ed., Routledge, London, UK.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.