Багаторівневе стратегічне планування в системі інституційних механізмів управління в Україні

Тарас Дудар

Анотація


Вступ. Бджільництво є однією з традиційних і найбільш стародавніх галузей українського сільського господарства, яка займається розведенням бджіл і отриманням від них меду та інших продуктів бджільництва. З давніх-давен для українських селян мед був одним із головних товарів у тогочасній торгівлі та окремим джерелом прибутку.

В сучасних умовах бджільництво виконує дуже важливу міжгалузеву багатогранну функцію, оскільки одержаний бджолиний мед і допоміжні продукти бджільництва (маточне молочко, віск, прополіс, бджолину отруту, квітковий пилок) широко використовують у понад 40 галузях промисловості, а також у медицині, скульптурі, живописі.

Нині українське бджільництво є тією сферою економічної діяльності, що забезпечує не лише зайнятість населення, а й формує ринок продукції галузі, дає можливість розвивати в цьому виді агробізнес, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Підґрунтям для цього слугує не тільки те, що на частку України припадає близько 6% світового обсягу виробництва меду, а й в тому, що споживчий попит на український мед на світовому ринку динамічно зростає, і в результаті, наша держава увійшла в ТОП-3 найбільших світових експортерів бджолиного меду.

Мета дослідження. Є системний аналіз динаміки виробництва і реалізації меду як основного продукту бджільництва в Україні, виявлення основних економіко- екологічних чинників формування попиту на бджолиний мед, обґрунтування стратегічних орієнтирів подальшого розвитку галузі бджільництва для гідної конкуренції на внутрішньому і світовому ринках меду.

Результати. Встановлено, що головним ринком збуту для українського меду є країни ЄС, серед яких найбільшими споживачами є Німеччина, Польща. На другому місці після ЄС покупцем продукції вітчизняних пасічників стали США.

Вказано, що для розширення експортних квот на постачання меду в країни ЄС, його виходу на нові сегменти світового ринку важливим чинником є впорядкування медового бізнесу.

Підкреслено, що із-за нестабільності та існуючих викликів зовнішнього ринку меду, стратегія розвитку вітчизняного бджільництва повинна бути орієнтована не на збільшення кількості бджолосімей і валового виробництва меду, а на більш стабільний внутрішній ринок і сучасні технології доробки меду.

Аргументовано доцільність створення кращих умов для реалізації продукції бджільництва малими і середніми сільськогосподарськими виробниками, які в результаті об’єднання ресурсів у кооперативах, отримають можливість застосовувати новітні технології, формувати свої маркетингові канали збуту продукції і тим самим зміцнювати власні позиції на агропродовольчому ринку.

Перспективи. Необхідними напрямами подальших наукових досліджень у контексті розвитку бджільництва в Україні є дослідження проблем впорядкування системи медового бізнесу, підвищення якості бджолиного меду, адже саме ці важливі складові заслуговують на особливу увагу в питаннях подальшої адаптації галузі бджільництва до міжнародних стандартів та умов торгівлі.

Ключові слова: бджільництво, мед, маркетингова кооперація, медовий бізнес, ринок меду, експорт, ціна, стандарти якості.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маркетинговые исследования украинского импорта и экспорта натурального меда. URL : http:/marketing.vc/marketing_research/ukr-marketingovoe- issledovanie-ukrainskogo-importa-i-eksporta-naturalnogo-meda.html.

Родіонов В. В., Шабаршов І. А. Якщо ви маєте бджіл. ; пер. з рос. І. Ю. Валюшкевича. Київ : Урожай, 1984. 248 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України ; Українська академія аграрних наук ; голова ред. кол. М. В. Зубень [та ін.]. Київ : Урожай, 2004. 560 с.

Наукові основи агропромисловою виробництва в зоні Лісостепу України ; Українська академія аграрних наук ; голова ред. кол. М. В. Зубець [та ін.]. Київ : Логос, 2004. 776 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України ; Українська академія аграрних наук : голова ред. кол. М. В. Зубець [та ін.]. Київ : Аграрна наука, 2004. 844 с.

Official site of World Bank. URL : http://www.worldbank.org.

Official site the FAOSTAT. URL: http://faostat.fao.org.

Trade statistics for international business development. URL : https://www.trademap. org/(S(ibbedwzear5bt4iiyl0ql0rnx))/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7 c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7cl%7c.

Zak N. Honey market in the opinion of young consumers. Handel wewnetrzny. 2017. Vol. 1(366). Pp. 424–438.

Державна служба статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL : http://ukrstat.gov.ua/druk/pu blicat/kat_u/publ 10_u.htm.

Експорт українського меду: ринки та смаки споживачів. URL : https://agronews. ua/node/79198.

Розвиток бджільництва має орієнтуватись на технології доробки меду. URL : https://pasika.pp.ua/multimedia/news-beekeeping/item/626-the-development-of- beekeeping-should-be-guided-by-the-technology-of-processing-honey-solomka. html.

Гриценко В. Л. Економічне моделювання ринку меду. Економіка АПК. 2017.

№ 4. C. 97–106.

Данкевич В., Данкевич Є., Пивовар П. Формування кон’юнктури світового ринку меду: сучасний стан і перспективи для українських експортерів. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol. 4. No. 2. Pp. 37–54. URL : www.are-journal.com.

Кернасюк Ю. Медові перспективи. Агробізнес сьогодні. 2015. № 14 (309). URL : http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7906-medovi- perspektyvy.html.

Кравченко М. В. Розвиток економічної ефективності бджільництва в ринкових умовах. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2014_2_34.

Сичевський М. П. Харчова промисловість у системі продовольчої безпеки держави. Київ : Аграрна наука, 2017. 56 с.

Проблеми, стан та перспективи бджільництва в Україні / Р. С.Федорук,

І. І. Ковальчук, Л. М. Ковальська, А. Р. Гавраняк. URL : http://www.inenbiol.com/ nib/ntb5/pdf/9/3.pdf.

Чехов С. А. Формування та функціонування ринку продукції бджільництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 ; Ін-т аграр. економіки УААН. Київ : 2002. 19 с.

Шевчук М. К. Пасіка, бджоли, мед. Ужгород : Карпати, 1974. 240 с.

Яценко О. М. Формування і реалізація конкурентних переваг галузі бджільництва України : монографія. Житомир : ЖНAЕУ. 2011. 470 с.

Borowska A. Production, consumption and foreign trade of honey in poland in the years 2004 to 2015. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarow Wiejskich. 2016. T. 103. Z. 4. Pp. 97–111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.