Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи

Роман Зварич, Тетяна Тиш

Анотація


Вступ. Кризові явища є невід’ємною частиною розвитку будь-якої системи.

Сьогодні майже всі країни страждають від криз, оскільки вони виходять за рамки організаційної діяльності та створюють вплив на все суспільство. Для управління на всіх рівнях потрібно застосовувати кризові підходи. Висока компетентність керівників в таких умовах, з одного боку, дозволяє впливати на розвиток окремих кризових процесів, а з іншого – вимагає високої якості управління. Кризовий менеджмент здатний запобігти або пом’якшити кризові ситуації у виробничій та господарській діяльності, а також підтримувати функціонування підприємства в режимі виживання протягом несприятливого періоду та долати його з мінімальними втратами. Ефективність антикризової діяльності в організації залежить від обґрунтованості, повноти та своєчасності прийнятих заходів. Лідерство притаманне будь-якій галузі людської діяльності, але ділове середовище – одна зі сфер, де роль лідера є визначальною, адже, ефективність підприємства багато в чому визначається рівнем загального розвитку та компетентністю його топ-менеджменту.

Методи. Методологічною основою дослідження є сукупність основних положень кризової теорії, теорії організацій, а також сучасних концепцій антикризового управління та лідерства. Розв’язування поставлених завдань здійснювалося за допомогою набору загальнонаукових методів дослідження: аналіз наукової літератури, метод аналогії та порівняння, теоретичний синтез, класифікація, методологічне узагальнення, економічний та статистичний аналіз; експертні оцінки та наукова абстракція.

Мета дослідження – аналіз економіки України в умовах коронакризи та напрацювання антикризових лідерських заходів розвитку вітчизняного бізнесу.

Результати. Доведено, що вибір правильної стратегії управління кризовими ситуаціями та її своєчасна реалізація можуть вивести організацію з кризи та забезпечити їй майбутнє функціонування і процвітання. Встановлено, що заходи щодо подолання коронакризи та її негативного впливу повинні містити нововведення у поєднанні з перевіреними методами попередніх криз. Запропонований комплекс заходів для розробки ефективної стратегії управління кризовими ситуаціями.

Вивчено практики моделей поведінки керівництва, що застосовуються іноземними компаніями в умовах коронакризи та надано рекомендації, спрямовані на вдосконалення існуючих вітчизняних моделей.

Перспективи. Результати досліджень дають змогу напрацювати лідерські антикризові заходи, що будуть ефективні в майбутньому в умовах невизначеності. Перспектива подальших досліджень полягає у виявленні можливості застосування антикризових заходів для розвитку вітчизняного бізнесу в умовах коронакризи.

Ключові слова: економічна криза, життєвий цикл організації, коронакриза, кризовий менеджмент, лідерство, пандемія, управління кризовими ситуаціями, COVID-19.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Adizes I. How to Manage in Times of Crisis, 2010, p. 42-51.

Adizes I. Organizational Lifecycle, 2019. URL: https://adizes.com/ (дата звернення

04.2020)

Afonina A., Chalupsky, V. The current strategic management tools and techniques, 2012, p. 94-126.

Bernstein J. Manager’s Guide to Crisis Management, 2011, p. 62-71.

Booth S. A. Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern Enterprises, 2015 p. 93-114.

Brace R. Treasury & Cash Management: Corporate Cash Management in a Time of Crisis, 2012. URL: https://www.gfmag.com/ (дата звернення 02.05.2020).

Campbell A., Sinclair S. Using the crisis, 2009, p. 317-334.

Центр Лідерства Українського Католицького Університету, Україна. URL: https:// uculeadership.com.ua/ (дата звернення 10.05.2020).

D’Auria G., De Smet A. Leadership in a crisis: Responding to the coronavirus outbreak and future challenges, 2020. URL: https://www.mckinsey.com/ (дата звернення 11.05.2020).

Економічна Правда. Хроніки Бізнесу в Україні, 2005-2020, Київ. URL: https:// www.epravda.com.ua/ (дата звернення 14.05.2020).

Глазунов Я. Анти-Титаник. Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO, 2018, С. 35-50.

Groh M. Being Strategic: Strategy-specific Project Management in Times of Crisis, 2016 p. 84-97.

Lipshu K. A. Crisis Management Leadership: Training to Survive the Critical Moment, 2015, p. 34-37.

Mayfield J., Mayfield M. Motivating Language Theory: Effective Leader Talk in the Workplace, 2017, p. 53-64.

Northouse P. J. Leadership: Theory and Practice, 7th Edition, 2015 p. 480-494.

Pearson C., Judith C. From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis management. Academy of Management Executive, 1993, p. 48-59.

Reeves M., Fæste L., Chen C., Carlsson-Szlezak P., Whitaker K. How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus. Harvard Business Review, 2020. URL: https://hbr.org/ (дата звернення 06.05.2020).

Rumelt R. Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters, 2011. p. 277-285.

Савчук В. Оцифрованный менеджмент: Business Intelligence для ТОПов, 2018,

С. 231-242.

Савчук В. Основы риск менеджмента предприятий, 2019, С. 127-138.

Scouller J. The Three Levels of Leadership: How to Develop Your Leadership Presence, Knowhow and Skill, 2011, p. 41-49.

Ткаченко А. М. Криза: сутність, класифікація та причини виникнення, 2011, С. 122-126.

Useem M. The Leadership Moment: Nine True Stories of Triumph and Disaster and Their Lessons for Us All, 1999. p. 210-217.

Weinhold R. The Art of Crisis Leadership: Save Time, Money, Customers and Ultimately, Your Career, 2016, p. 75-83.

Work.ua. Статистика Зарплат, 2006-2020. URL: https://www.work.ua/ (дата звернення 05.05.2020).

Young K., Seijts G. Why Fighting COVID-19 Requires Character, Ivey Business Journal, Western University, Canada, 2020. URL: https://iveybusinessjournal.com/ (дата звернення 10.05.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.