УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ ІДЕОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Галина Захарчин

Анотація


Обґрунтовано необхідність зміни технології управління персоналом в умовах трансформації економіки; підкреслено роль організаційної культури як сучасної ідеології управління персоналом; визначено вплив організаційної культури на систему управління персоналом через об’єктивно-суб’єктивні елементи: цінності; функції; регламенти.


Ключові слова


технологія управління персоналом; ідеологія управління; організаційна культура; цінності; функції; регламент; мотиваційний фактор.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: [Монографія] / М. С. Дороніна. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 432 с.

Пилипенко В. Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтація, поведінка, культура / Пилипенко В. Є.– К.: ПУ «Фоліант», 2005. – 224 с.

К. Харский. Четыре причины для формализации отношений в компании / К. Харский // Менеджмент и менеджер. – 2005. – № 12. – С. 12–16.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание / М. Армстронг: [Пер. с англ. Под ред. С. К. Мордовина]. – СПб: Питер, 2004. – 832 с.

Капитонов Э. А., Корпоративная культура: теория и практика / Капитонов Э. А., Зинченко Г. П., Капитонов А. Э. – М.: «Альфа-Пресс», 2005. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.