ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ

Юрій Качан, Катерина Братковська

Анотація


Визначено чинники, що обумовлюють низьку економічну привабливість проектів з енергозбереження. На окремих прикладах енергозберігаючих проектів показано невідповідність умовам швидкої самоокупності тарифів на енергоресурси та вартості енергоефективного обладнання, визначено їх граничні значення та запропоновано шляхи вирішення окресленої проблеми.


Ключові слова


економічна привабливість; енергозберігаючий проект; енергоефективне обладнання; альтернативна енергія; проект альтернативної енергетики; проект відновлювальної енергетики.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Качан Ю. Г., Братковська К. О. Аналіз міжнародного досвіду застосування діючих механізмів підвищення енергоефективності суспільного виробництва //Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 232: В 5 т. – Т.І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 282–288.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006. – Т.1.

Суходоля О. М. Проблеми та пріоритети розвитку державної політики енергоефективності. http://www.esco-ecosys.narod.ru

Гершкович В. Ф. Энергосберегающие системы жилых зданий. Пособие по проектированию. 2006. http://www.c-o-k.com.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.