«Срібна економіка» як ресурс інклюзивного розвитку національної економіки

Аліна Жуковська

Анотація


Вступ. Протягом тривалого часу світова наукова спільнота активно працює над пошуком напрямків, методів, інструментів та механізмів забезпечення економічного зростання. Сучасні тенденції розвитку світової економіки змусили науковців визнати, що ринкова економіка самостійно не здатна вирішувати ключові соціальні проблеми і що лише економічного розвитку недостатньо для забезпечення повноцінного ефективного розвитку держави. Саме тому сьогодні особливої актуальності набуває концепція інклюзивного розвитку економіки. Значний потенціал для досягнення цілей інклюзивного розвитку мають люди похилого віку. З одного боку, люди похилого віку – це серйозна проблема, пов’язана з бюджетними диспропорціями, а з іншого – це новий ресурс інклюзивного розвитку через розширення ринку праці, споживання і виробництва.

Мета: дослідження генезису виникнення концепції «срібної економіки», аналіз її теоретичних положень, встановлення зв’язку із концепцією «інклюзивної економіки», обґрунтування перспектив розвитку «срібної економіки» на найближчу перспективу та розробка заходів державної політики, які б сприяли поглибленню інтеграції літніх людей у соціальне та економічне життя суспільства.

Методи (методологія). Для досягнення поставленої мети використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію та дедукцію, логічне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння, групування.

Результати. Досліджено генезис та хронологію виникнення концепції «срібної економіки». Досліджено понятійний апарат концепції «срібної економіки» через призму термінів, які використовують у процесі її дослідження. Запропоновано авторське визначення поняття  «срібна економіка» та встановлено його зв’язок із поняттям «інклюзивний розвиток». Досліджено основні моделі «срібної економіки», які розробили зарубіжні науковці. Окреслено перспективи розвитку «срібної економіки» на найближчу перспективу. Визначено перспективні напрямки розвитку «срібної економіки». Запропоновано перелік заходів державної політики, які сприятимуть розвитку «срібної економіки» в країні.

Перспективи. Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на окреслення перспектив використання основних положень концепції «срібної економіки» в умовах вітчизняної економіки.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально- економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 187–197.

Radvansky, Marek&Palenik, Viliam. (2011). Silver economya spossible export directionat ageing Europe – case of Slovakia. URL: https://www.researchgate. net/publication/268292079_Silver_economy_as_possible_export_direction_at_ ageing_Europe_-_case_of_Slovakia

Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E. (2015). Utilising the professional potential of the elderly in the process of construction of silver economy in Poland. ActaSci. Pol. economia. 2005. 14(1). P.81–91.

Eatock D. The silver economy opportunities from ageing. European Parliamentary Research Service, Briefing, July 2015. URL: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/ EPRS-Briefing-565872-The-silver-economy-FINAL.pdf

Zsarnoczky Martin. Contradictions of Medical Tourism. 2016. Deturope. 8. P. 212– 223.

Krzyminiewska, Grażyna. (2019). Financial Services Market in an Ageing Society. Challenges for the Development of Silver Economy. 10.1007/978-3-030-21274-2_8.

Feng W. (2013). Thesilverandwhiteeconomy: theChinesedemographicchallenge. China Development Research Foundation, 1–34.

Gordon C. A Silver Economy: The valueoflivinglonger. 2017. URL: https://socialink. org.nz/wp-content/uploads/2017/05/SILVER-Economy-Report-Final.pdf

Evans B. The Role of Standards and Innovation for Driving APEC’s Silver Economy, Chief Executive Officer Standards Australia. APEC Sub-Committeeon Standards and Conformance. P. 1–74.

Цапенко И. П. Социально-экономический контуры общества долголетия. Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 5. С. 34–44.

Колобова А. Е. К вопросу об инновационности «Серебряной экономики».

Инновационная деятельность. 2015. № 3(34). С. 113–116.

Норова А. О. Особенности построения системы коммуникаций с серебряным сегментом. Экономика и предпринимательство. 2016. № 3–2(68-2). С. 113–118.

Ларкина Н. Г. Развитие взаимоотношений с потребителями на основе геронтомаркетинга: зарубежный и российский опыт. Управление экономическими системами. 2014. № 2(62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ razvitie-vzaimootnosheniy-s-potrebitelyami-na-osnove-gerontomarketinga- zarubezhnyy-i-rossiyskiy-opyt/viewer

Коломиец П. Н. «Серебряная экономика» – социальные возможности и экономическое развитие. Экономика и предпринимательство. 2016. № 11 (ч. 3). С. 339–342.

Степанова О. В. Економіка довголіття: нові виклики для рівності та фіскальної стійкості. Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності. Монографчний збірник. Київ, 2017. С. 190–222.

Кірнос І. Економічна активність людей похилого віку: різноманіття ракурсів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент, 2017. Вип. 25-2. С. 72–77. URL: http://www.vestnik-econom.mgu. od.ua/journal/2017/25-2-2017/17.pdf

The longevity economy. Generating economic growth and new opportunities for business. Oxford Economics. 2016. URL: https://www.aarp.org/content/dam/-aarp/ home-and-family/personal-technology/2013-10/Longevity-Economy-Generating- New-Growth-AARP.pdf

Explorations in the economics of aging. URL: http://papers.nber.org/-booksbyseries/ AGE.html

Lee R, Mason A. Population aging and the generational economy. 2011. 616 p. URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/47092/IDL-47092.pdf

Opportunities in the silver-haired economy (Pt 1, Pt 2). Personal Wealth, The Edge Malaysia Weekly, on April 4-10, 2016. URL: https://www.theedgemarkets.com/ article/opportunities-silver-haired-economy-pt-1

Villanueva Erika. Chinese «Silver Hair Industry» Seen to Boom by 2050. China Topix, September 25. 2014. URL: http://www.chinatopix.com/articles/12554/20140925/ chinese-silver-hair-industry-seen-to-boom-by-2050.htm

Bussolo M., Koettl J., Sinnoff E. Golden Aging. Prospect for Healthy, Active, and Prosperous Aging in Europe and Central Asia. URL: http://hdl.handle. net/10986/22018

Kohlbacher, Florian, Herstatt, Cornelius (Eds.)TheSilverMarketPhenomenon. Mark etingandInnovationintheAgingSociety. URL: https://books.google.com.ua/books?id

=rGAx5Nu326kC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=kohlbacher+F.+Herstatt+c.+Silver&so urce=bl&ots=BmOjcNPMGT&sig=ACfU3U23p7YODkxkBw0hE1J_kv95NrEv7g&h l=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi0s9Hj8r_qAhWvl4sKHYBoBDUQ6AEwEXoECAsQAQ #v=onepage&q=kohlbacher%20F.%20Herstatt%20c.%20Silver&f=false

European Commission (2015). Growing the European silver economy. URL: http:// ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthyageing/-silvereco.pdf

Ли Д. Дж. Политика «серебряной индустрии». Власть. 2007. № 6. С. 86–89.

1st European Conference «Silver Economy in Europe 2005». URL: http://www. silvereconomy-europe.org/events/2005/conference_ en.htm.

The European Commission’s. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/ conferences/demographicchallenge_jan07/sources_ en.cfm?nmenu=8).

The silver economy as a pathway for grows. Insight from the OECD-GCOA expert consultation. 2014. URL: https://www.oecd.org/sti/the-silver-economy-as-a- pathway-to-growth.pdf

Galloway H., Martin D., Reid M. TheLongevityEconomy. HowPeopleOver 50 AreDrivingEconomicandSocialValueintheUS. September 2016. URL: https:// d2rpq8wtqka5kg.cloudfront.net/343483/open20160913045000.pdf

Wetzel R.G. Limnology Lake and rivereco systems 3rd Academic: Press, SanDiego, 2001 Irving, ed. 2014, Op.cit.p 17.

Avramescu Costin. Importance of Silver Economy. URL : http://ippase.utgjiu.ro/wp- content/uploads/2018/09/07_Costin_AVRAMESCU_IMPORTANCE_OF_SILVER_ ECONOMY.pdf

Klimczuk A. (2015). Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations. NewYork : Palgrave Macmillan. URL: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2654828

The longevity economy. Generating economic growth and new opportunities for business. Oxford Economics. 2016. URL: http://www.iza.org/conference_files/- neujobs_2014/advansky_m9863.pdf.ps://www.aarp.org/content/dam/aarp/home- and-family/personal-technology/2013-10/Longevity-Economy-Generating-New- Growth-AARP.pdf

Domonkos T., Horvát P. Model ling economic potential of silver economy; European Commission (2015). Growing the european silver economy. URL: http://ec.europa. eu/research/innovation-union/pdf/active-healthyageing/-silvereco.pdf

Cylus, Jonathan, Figueras, Josep&Normand, Charles. (‎2019)‎. Will population ageingspellthe end of the welfarestate? A review of evidence and policyoptions. World Health Organization. Regional Office for Europe. URL: https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/331978/Policy-brief-1997-8073-2019-1-eng. pdf?sequence=5&isAllowed=y

Кувшинова О. Старение населения – не проблема, а новый ресурс экономического роста за счет расширения рынка труда, потребления и производства. URL: http://ukrrudprom.ua/digest/Serebryanaya_ekonomika. html?print
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.