Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості його адаптації до вітчизняних реалій

Надія Кульчицька

Анотація


Вступ. В умовах докорінних суспільних змін чутливим сегментом розвитку сучасної цивілізованої країни є соціальна сфера, діяльність якої безпосередньо залежить від обсягу фінансування, ефективності та швидкості проведення трансформаційних змін, що, водночас, має впливає на рівень і обсяг забезпечення місцевого населення низкою соціальних послуг. Дослідження набутого за рубежем досвіду економічного розвитку муніципальної освіти, як сегмента соціальної сфери, у контексті функціонування бюджетного механізму щодо державних та регіональних пріоритетів є актуальним за умов органічної інтеграції економіки України до економік країн Європейського Союзу (ЄС) і стрімких змін у геополітичній обстановці.

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити специфіку функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку муніципальної освіти, 

спираючись на уроки, отримані зарубіжними державами, і з максимальною користю застосувати їх для розвитку муніципальної освіти в Україні.

Методи. Під час проведеного дослідження застосовувались методи збору та систематизації даних, аналізу, синтезу, групування, порівняння, узагальнення, а також таблично-графічний метод щодо інструментів бюджетного регулювання в країнах ЄС, зарубіжного досвіду формування джерел надходження місцевих бюджетів тощо.

Результати. За нинішніх умов розв’язання фінансових проблем у сфері муніципальної освіти є актуальним завданням для української і зарубіжної практики державного та місцевого управління. Ризикові економічні умови, значна незабезпеченість бюджету і невисока ефективність діяльності владних органів на місцях з управління фінансовими ресурсами часто призводять до виникнення й існування місцевих громад, що є фінансово неспроможними. Процес функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку на рівні держави і регіонів супроводжується низкою таких чинників: ухваленою моделлю співпраці державної влади та місцевих адміністрацій, чинною системою бюджетоутворення, рівнем децентралізації дохідних повноважень і розподілом відповідальності між рівнями чинної влади. Значимим інструментом бюджетного механізму соціально- економічного розвитку соціальної сфери на рівні регіонів у зарубіжних державах є місцеві податки та збори.

Перспективи. Набуті зарубіжні уроки є дуже корисними для України через стимулювання соціально-економічного розвитку освіти в умовах децентралізації в напрямку проведення: перерозподілу функцій управління і підвищення рівня відповідальності на користь представників органів місцевого самоврядування; надання місцевим органам влади й управління права із формування коштів бюджетів через регулювання ставок податків місцевого рівня, а також права із розподілу таких коштів; посилення рівня диверсифікації бази оподаткування регіонів, а саме: за рахунок розширення дохідної бази місцевих бюджетів.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Децентралізація влади на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив. URL: http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/ робочі-матеріали-для-учасників-заходів.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Гербст М., Герчинський Я. Децентралізація освіти у Польщі: досвід 25 років. URL: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralizaciya-osvitii-u- Pol==schi-2.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Молдован О. О. Бюджетна децентралізація: досвід ефективної реформи Словаччини для України. Вісник Донецького національного університету. 2010. № 3. С. 32.

Титиш Г. Як це у них. Естонський досвід реформи середньої освіти. URL : https:// life.pravda. com.ua/society/ 2016/06/13/213508/ (дата звернення: 10.08.2020)

Зигало О. А. Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти : досвід Франції. Актуальні проблеми державного управління. 2010. № 2. С. 233–239.

Werner Jan. Fiskaldezentralisierung, Report prepared for the GTZ, Eschborn / Germany, 2007. P. 1–19.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.] ; Центр політико-правових реформ. Київ : Москаленко О. М., 2012. 212 с.

Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. URL: https:// decentralization.gov.ua/uploads/library/file/112/2016-02-16-Poland.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Local Government in Critical Times: policies for crisis, Recovery and a Sustainable Future / edited by K. Davey. 2011. 156 p.

Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади. Практичний посібник. Київ : 2017. 117 с.

Дерун Т. М. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад. Київ : АМУ, 2015. 40 с.

Муніципальні фінанси: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. Тернопіль : Астон, 2015. 360 с.

Наталенко Н. В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль. Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 72 с.

Дехтярьова І. О. Децентралізація та демократизація управління вищою освітою у Чеській Республіці. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2. С. 184–192.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.