Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в контексті Угоди про вільну торгівлю

Надія Кривенко

Анотація


Вступ. Поглиблення торговельно-економічного співробітництва між країнами залишається одним з рушіїв їхнього економічного розвитку, особливо в умовах глобалізації. Так, розвинені країни є найбільшими експортерами та імпортерами на світовому ринку, причому увага зосереджується на продажу готової продукції. Розвитку торгівлі значною мірою сприяє укладання регіональних торговельних угод між країнами, оскільки питання торговельної політики є одним з основних, причому враховується і ступінь переробки продукції, і зазначаються терміни лібералізації, і розміри квот і ін. Україна також намагається диверсифікувати експорт та нарощувати його обсяги у результаті укладання Угод про вільну торгівлю, зокрема з Канадою.

Мета статті полягає у дослідженні торговельно-економічних відносин України та Канади з урахуванням Угоди про вільну торгівлю, а також визначення комплементарності товарної структури торгівлі цих країн.

Методи. В роботі застосовано методи теоретичного узагальнення, аналізу, економіко-математичного моделювання, порівняння та ін.

Результати. В статті зазначено збільшення кількості РТУ у світі між країнами різних континентів та рівнів економічного розвитку, зокрема на прикладі України та Канади. Розглянуто розвиток співробітництва між цими країнами через дослідження нормативно-правових документів, укладених ними, та 

динаміки двосторонньої торгівлі. Зазначено укладання РТУ Канадою та Україною з іншими країнами, з виділенням найбільш впливових угод, зокрема НАФТА та ЮМСКА. Проаналізовано товарну диверсифікацію експорту та імпорту Канади, двосторонню торгівлю з Україною, яка збільшилась як загалом, так і в останні

 

роки після укладання Угоди, виділено торгівлю агропродовольчою продукцією. Також розраховано результуючі показники розвитку торгівлі між країнами, визначено рівень комплементарності товарної структури зовнішньої торгівлі України та Канади, що свідчить про перспективу розвитку співробітництва між ними. Розглянуто питання лібералізації в контексті укладеної Угоди про вільну торгівлю, вимоги щодо експорту, представлено можливі наслідки для України, як результат укладеної Угоди, а також – заходи, що сприяютимуть поглибленню торгівлі.

 

Перспективи. Надалі варто зосередитись на дослідженні торгівлі окремих галузей, товарної диверсифікації експорту та шляхів її поглиблення, а також конкурентоспроможності продукції та можливостей збільшення спільного експорту Канади та України.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Regional Trade Agreements. World Trade Organization. URL: http://rtais.wto.org/ UI/PublicMaintainRTAHome.aspx.

UNCTADSTAT United nations conference on trade and development. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ ChosenLang=en.

Labonte R., Crosbie E., Gleeson D., McNamara C. USMCA (NAFTA 2.0): tightening the constraints on the right to regulate for public hesalth. 2019. URL: https:// globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s 12992-019-0476-8.

International Trade Center. URL: https://www.intracen.org/

Макогін З. Я., Андрусейко Р. Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 249–253.

Декларація про відносини між Україною та Канадою. (22.09.1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_028#Text.

Декларація про економічне співробітництво між Україною та Канадою (07.07.1992 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_006#Text.

Угода між Урядом України і Урядом Канади про торговельні та комерційні відносини (31.03.1994 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=124_004#Text.

Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій (24.10.1994 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=124_008#Text.

Угода між Урядом України та Урядом Канади про економічне співробітництво (24.10.1994 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=124_009#Text.

Конвенція між Україною і Канадою про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна (04.03.1996 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_674#Text.

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Корпорацією розвитку експорту, урядовою установою Канади, про фінансове співробітництво (07.04.1998 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_010#Text.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством агропромислового комплексу України та Канадським агентством з інспекції харчових продуктів про співробітництвo в галузі карантину рослин (28.01.1999 р.). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124_045#Text.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (11.07.2016 р.). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#Text.

I can export. Практичний посібник з експорту до Канади для українських малих та середніх підприємств. М-во економічного розвитку і торгівлі України, CUTIS, Export promotion office. 135 с. URL: https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/i- can-export-canada.pdf.

Кобаль Б., Курята О. Нагодувати Канаду: до яких сюрпризів треба бути готовим українським експортерам. Європейська правда. 1. 02. 2018. URL: https://www. eurointegration.com.ua/articles/2018/02/1/7076820/.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.144

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.