Теоретико-організаційні аспекти оптимізації діяльності торговельних підприємств на засадах логістики

Ірина Бойчик, Галина Спяк, Орися Волошин

Анотація


Вступ. Підприємства торгівлі мають за мету задоволення попиту споживачів, а в результаті цього – отримання прибутку. Невизначеність зовнішнього середовища та різноманітні проблеми у процесі господарської діяльності торговельних підприємств зумовлюють необхідність перегляду підходів до формування торговельно-технологічних процесів та їхньої оптимізації на засадах використання сучасного логістичного інструментарію.

Мета статті полягає в обґрунтувані необхідності застосування логістичного інструментарію в процесі організації торговельно-технологічних процесів у торговельних підприємствах, ідентифікації доцільних етапів впровадження логістики в діяльність торговельного підприємства, специфіки основних елементів процесу руху товарів, оптимізація яких дасть змогу ефективно управляти товаропотоками.

Методи дослідження. Для встановлення та ідентифікації складових елементів торговельно-технологічних процесів під час проведення дослідження використано аналітичну емпірику з орієнтацією на логістичний підхід, який уможливлює формування ефективної торгівельної діяльності на засадах оптимізації роботи торговельного підприємства. В дослідженні використано метод оцінювання та узагальнення для розробки й обґрунтування пропозицій, спрямованих на розвиток торговельної діяльності на логістичних засадах.

Результати. Сформовано концептуальний підхід впровадження логістики в підприємствах торгівлі з урахуванням можливостей оптимізації руху товарів у суб’єкта господарювання на засадах якісного інформаційного забезпечення товарних потоків та їхнього матеріального й фінансового забезпечення. В досліджені обґрунтовано, що ефективний розвиток торговельного підприємства можливий, якщо поєднані два важливі компоненти процесу: сукупність торговельно- технологічних процесів, які становлять комплекс логістичних операцій щодо продажу товарів і їх відпуску покупцям, та управління торговельно-технологічними процесами в розрізі структурних підрозділів торговельного підприємства. Результатом дослідження є також автентифікація етапів формування логістичної системи та розвитку торговельного підприємства, встановлення можливостей розвитку підсистем управління його результативністю, в тому числі на засадах використання сучасних інформаційних систем і платформ.

Перспективи. В цьому контексті перспективним напрямом подальших досліджень є розвиток методики аналізу за фактичними показниками, дослідження складових формування інформаційної підтримки реінжинірингу торгово-технологічних процесів торговельних підприємств з використанням сучасних програмних продуктів і їх ресурсного потенціалу.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Апопій В. В. Внутрішня торгівля та АПК України: ефективність взаємодії : монографія. Львів : Вид-во ЛКА, 2007. 368 с.

Черевко Г. В., Струк Н. С. Вдосконалення управління матеріально- інформаційними потоками підприємств АПК на засадах логістики : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. 352 с.

Ковалев К. Ю. Уваров С. А., Щеглов П. Е. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть. Санкт-Петербург : Питер. 2007. 272 с.

Блонська В. І., Феофанова К. О. Роздрібний товарообіг торговельного підприємства та напрямки ефективного управління ним у сучасних умовах господарювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.4. С. 123–127.

Міценко Н. Г., Миколів Н. Б. Проблеми управління товарними запасами торговельних підприємств. Науковий вісник НЛТУУ. 2011. Вип. 21.3. С. 313– 317.

Побережець О. В. Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Т. 16. Вип. 2.(36). С. 70–88.

Міщук І. П., Рижкова О. В. Формування ефективної політики управління товарними запасами торговельного підприємства. Науковий вісник НЛТУУ. 2012. Вип. 22.03. С. 297–302.

Офіційний сайт логістичної компанії «eFulfillment Service». URL: www. efulfillmentservice.com.

Берзіна С. Екологічна сертифікація та маркування: головні акценти для споживача. Надзвичайна ситуація +. Березень. 2018. С. 42–46. URL: https:// www.ecolabel.org.ua/images/page/ns-2018-6-9-eco-markuvannya.pdf

Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2018 році. LEMARBET. URL: http:// lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.156

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.