STP – МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ЗНАНЬ

Микола Матвіїв

Анотація


Розглянуто теоретичні основи суті сегментування, відбору цільових сегментів та позиціювання на ринку знань. Обґрунтовано критерії оцінки ринку знань. Показано приріст поточної вартості майбутніх доходів людини в результаті індивідуальних інвестицій. Запропоновано матрицю привабливості ринку знань та ділової активності фірми.


Ключові слова


сегментування, маркетинг, ринок знань.

Повний текст:

PDF>Без заголовку PDF>PDF

Посилання


Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1998. – 887 с.

Баранчеев В. П. Метод создания знаний для решения задачи развития брэнда организации. // Маркетинг. – 2003. – № 5. – С. 63–76.

Балабанова Л. В. Маркетинг. Підручник. 2-ге видання. Київ. Знання-Прес, 2004.

– 646 с.

Березин И. Интеллектуальный капитал // Эксперт. – 2002. – № 25. – С. 68–70.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід. Монографія. Київ, 2001. – 208 с.

Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер.с фр. – СПб.: Наука, 2006. – 435 с.

Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг как инструмент анализа и условие повышения эффективности подготовки специалистов. М.: Высшая школа, 2001. 245 с.

Попов Е. Н. Сегментация рынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 2. – C. 45–57.

Портер М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей i діяльності конкурентів. – К.: Основи, 2007. – 423 с.

Реформування освіти наблизить Україну до Європи // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень. – 2009. – № 76. – C. 14–23.

Проблемы экономики переходного общества / Отв. ред. В. М. Геец, Д. С. Львов. – Запорожье, 2007. – 320 с.

Международная стандартная классификация образования. – Париж. 1997. – 97 с.

Арутюнов B. C., Стрекова Л. Н., Цыганов С. А. Роль высшей школы в развитии инновационных процессов в России. Становление отечественной системы корпоративного образования // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 4. – C. 118–128.

Фишер С., Дорнбуш Р . Экономика. – М.: Дело, 2007. – 830 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.