Знання як комплементарна складова інтелектуального капіталу підприємства в епоху цифрової економіки

Оксана Яворська

Анотація


Вступ. Розглянуто проблему основних змін, які очікуються з розвитком цифрової економіки. Особлива увага в цих умовах приділяється сфері трансформації капіталу знань як складової інтелектуального капіталу підприємства. Джерелом розвитку сучасної цифрової економіки варто вважати інтелектуальний капітал підприємства, який базується на комбінованому використанні нематеріальних активів і інформаційних ресурсів організацій. Формування інтелектуального капіталу підприємства розглядається з системної точки зору та у поєднанні з формуванням капіталу знань компаній і фірм.

Метою статті є визначення відмінної ролі корпоративних знань у формуванні інтелектуального капіталу підприємства в умовах цифрової економіки, обґрунтування принципу комплементарності у траєкторії сучасних трансформацій знаннєвого капіталу організації в межах концепції інтелектуального капіталу підприємства.

Методи дослідження. У роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження (історичний, логічний, аналізу, синтезу, графічної побудови, наукової абстракції). 

Результати. У статті представлено авторський погляд на виникнення капіталу знань підприємств у контексті сформованих економічних теорій і на основі аналізу еволюції категорії «знання». Уточнено роль знаннєвого капіталу для інтелектуального капіталу підприємства та його складові в організаційному, реляційному і людському капіталах суб’єктів підприємницької діяльності. Результати дослідження мають важливе значення для вчених, економістів та експертів з управління інтелектуальним капіталом підприємств, корпорацій і фірм, їх можна використовувати в процесі розробки організаційних методів та удосконалення політики управління людськими ресурсами організацій.

 

Перспективи. Провідним вектором розвитку інтелектуального капіталу підприємств в умовах цифрової економіки мають стати питання проєктування процесу кумуляції, класифікації, вимірювання та трансформатизації знаннєвого капіталу, а також розробка інструментів переводу його елементів у матеріалізовані та інноваційні активи організації.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. URL: https://www.google.com/url?s a=t&source=web&rct=j&url=https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf&ved=2ahUKEwiJ8bOk5-_oAhWEs4sKHYKwAM8QFjAGegQIAR AB&usg=AOvVaw1ki0mE (дата звернення: 5.04.2020).

Barkhordari S., Fattahi M., Azimi N. The Impact of Knowledge-Based Economy on Growth Performance: Evidence from MENA Countries. Journal of the Knowledge Economy. 2019. № 3 (10). Р. 1168–1182. URL: https://doi.org/10.1007/132-018- 052-4 (дата звернення: 5.04.2020).

Торба О. В. Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: визначення та методика оцінки. Інтернаука. 2017. № 2 (2). C. 62–67.

Karimi J., Walter Z. Corporate entrepreneurship, disruptive business model innovation adoption, and its performance: the case of the newspaper industry. Long Range Planning. 2016. № 3(49). Р. 342–360.

Zambon S. Is there a disciplinary field called «intangibles and intellectual capital»? Journal of Intellectual Capital. 2006. № 4 (7). Р. 43–52. URL: https://doi.org/10.1108/ jic.2006.25007daa.001 (дата звернення: 11.04.2020).

Салихов Б. В., Салихова И. С., Олигова М. Б. Качество ключевых форм неявного знания в создании добавленной стоимости. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. № 1 (346). C. 48–61.

Fekri Ali Sh. The board monitoring committees: an intellectual capital perspective. International Journal of Learning and Intellectual Capital (IJLIC). 2019. № 4 (16). URL: http://www.inderscience.com/info/ inarticle.php?artid=102632. (дата звернення: 12.04.2020).

Yu D., Zhou R. Intellectual Management: An Integrative Theory. Journal of the Knowledge Economy. 2017. № 3 (8). С. 929–956.

Faizi W. S.M., Imamul H. Intellectual capital and corporate financial performance in India’s central public sector enterprises. International Journal of Learning and Intellectual Capital (IJLIC). 2020. № 1 (17). URL: http://www.inderscience.com/ info/inarticle.php?artid=105323. (дата звернення: 5.04.2020).

Reinsel, D., Gantz, J., and Rydning, J. (2017) Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical. Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data That’s Big. URL: https:// assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/workforce/Seagate-WP- DataAge2025-March-2017.pdf. (дата звернення: 09.04.2020).

Цифризация экономики знаний. URL: https://old.sk.ru/news/b/articles/ archive/18/04/20/cifrovizaciya-ekonomiki-znaniy.aspx (дата звернення: 5.04.2020).

Reinsel, D., Gantz, J., and Rydning, J. (2018), Data Age 2025: The Digitization of the World. From Edge to Core. URL: https://www.seagate.com/files/www-content/ our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf (дата звернення: 13.04.2020).

Собко О.М. Інтелектуальний капітал підприємства : концептуалізація –

функціонування – розвиток : монографія. Тернопіль : Крок, 2014. 360 с.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации. Москва : Academia, 1999. 433 с.

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital, Harper Business, New York, 1997.

Когденко В. Г. Анализ интегрированной отчетности: интеллектуальный капитал.

Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 10. С. 53–67.

Andriessen D. Intellectual capital: West-bound or East-bound?. Journal of Intellectual Capital. 2008. № 2 (9). URL: https://doi.org/10.1108/jic.2008.25009baf.002 (дата звернення: 10.04.2020).

Brennan N., Connell В. Intellectual capital: current issues and policy implications.

Journal of Intellectual Capital. 2000. № 3 (1). Р. 206–240.

Harrison S., Sullivan P. Profiting from intellectual capital – learning from leading companies. Journal of Intellectual Capital. 2000. № 1 (1). Р. 33–46.

Li Y., Song Y., Wang J., Li C. Intellectual Capital, Knowledge Sharing, and Innovation Performance: Evidence from the Chinese Construction Industry. Sustainability. 2019. № 11(2713). URL: https://doi.org/10.3390/su11092713 (дата звернення: 14.04.2020).

Літвінов О. В. Визначення сутності інтелектуального капіталу. Modern Economics. 2018. № 11. С. 98–104. URL: https://doi.org/10.31/modecon.V11(2018)-16 (дата звернення: 11.04.2020).

Топільницька Я. О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання.

Держава та регіони. 2013 р. № 2 (71). С. 25–28.

Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. М.: ИНФРА-М, 2002. 504 с.

Nonaka I., Takeuchi Н. The Knowledge Creating Company. New York : Oxford University Press, 1995. 299 р.

Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике нематериальных активов. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 304 с.

Sveiby K.E. The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge- based Asset. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 1997.

Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. 345 с.

Massaro M., Bardy R., Lepeley M., Dal Mas F. Intellectual Capital Development in Business Schools. The role of «Soft Skills» in Italian Business Schools. 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/322989003_Intellectual_ Capital_Development_in_Business_Schools_The_role_of_Soft_Skills_in_Italian_ Business_Schools (дата звернення: 11.04.2020).

Черных С. И. Цифровая экономика и наука. Цифровая экономика. 2018. № 4.

С. 73–86. dOI: 10.24411/2071-6435-2018-10038.

Dumay J., Guthrie J. Involuntary disclosure of intellectual capital: is it relevant? Journal of Intellectual Capital. 2017. № 1(18). Р. 29–44. URL: https://doi.org/10.1108/ JIC-10-2016-0102 (дата звернення: 15.04.2020).

Jarrahi M. H. Social Media, Social Capital, and Knowledge Sharing in an Enterprise. IT Professional. 2017. № 1 (1). DOI: 10.1109/MITP.2017.265105759.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.185

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.