Роль видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів

Світлана Савчук, Антоніна Дем’янюк, Мирослава Гупаловська

Анотація


Вступ. Сучасні тенденції зростання попиту на суспільні блага на місцевому рівні супроводжуються збільшенням обсягів видатків місцевих бюджетів на їхнє фінансове забезпечення. Трансформаційні перетворення в Україні, у результаті яких зросла роль місцевих бюджетів, зумовлюють необхідність забезпечення чіткого розподілу видів податкових надходжень між рівнями бюджетної системи з урахуванням напрямів здійснення видатків місцевих бюджетів та впровадження дієвого механізму ефективного здійснення видатків місцевих бюджетів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні науково-практичних засад ролі видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів.

Методи дослідження базуються на діалектичному методі наукового пізнання і системному підході до вивчення питань видатків місцевих бюджетів України в умовах бюджетної децентралізації з використанням методів наукових абстракцій та аналогій, аналізу й синтезу, економіко-статистичного аналізу для дослідження ролі видатків місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів.

Результати. Розглянуто та визначено напрями діяльності органів місцевої влади в контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено систему показників, за якими здійснюється моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів. Проаналізовано видатки місцевих бюджетів України соціального спрямування та видатки на економічну діяльність у контексті визначення їхнього впливу на соціально-економічний розвиток регіонів. Визначено роль регіональних цільових програм як важливого засобу ефективного застосування програмно- цільового бюджетування. Окреслено напрями посилення впливу видатків місцевих бюджетів у визначенні та забезпеченні пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів.

Перспективи. Подальші дослідження важливо зосередити на підвищенні ефективності використання коштів місцевих бюджетів у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.

Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, бюджетна децентралізація, соціально-економічний розвиток регіону, видатки соціального спрямування, видатки на економічну діяльність, регіональні цільові програми.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мельник В. В. Теоретичні засади соціально-економічного розвитку регіону як складник державного регулювання економіки. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 125–130.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05. 02. 2015 р. № 156-VIII. Дата оновлення: 05. 02. 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/156-19 (дата звернення: 20.10.2020).

Стоянець Н. В. Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіону. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. Вип. 2 (4). С. 208–213.

Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 10. 2015 р. № 856. Дата оновлення: 17. 09. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF (дата звернення: 20.10.2020).

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/ Reytingova-otsinka-za-2018-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf (дата звернення: 06.11.2020).

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2019 рік: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/ rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentaczijni-materialy-2.pdf (дата звернення: 06.11.2020).

Звіт про виконання місцевих бюджетів України за 2015 рік. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/2015 (дата звернення: 14.10.2020).

Звіт про виконання місцевих бюджетів України за 2016 рік. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/2016 (дата звернення: 14.10.2020).

Звіт про виконання місцевих бюджетів України за 2017 рік. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/2017 (дата звернення: 14.10.2020).

Звіт про виконання місцевих бюджетів України за 2018 рік. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/2018 (дата звернення: 14.10.2020).

Звіти про виконання місцевих бюджетів України за 2019 рік. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-9 (дата звернення: 14.10.2020).

Лентнер Ч., Надь Л., Ваша Л., Хегедуш С. Порівняльний аналіз процесу дотримання Європейської хартії місцевого самоврядування на прикладах Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини з особливою увагою до економічних умов та угорських нетипових особливостей. Економічний часопис- ХХІ. 2018. № 173 (9-10). С. 10–18.

Сторонянська I. З., Беновська Л. Я. Ризики адміністративно-фінансової децентралізації: теоретичні гіпотези та емпіричні оцінки. Економічний часопис- ХХІ. 2017. № 166 (7-8). С. 76–79. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V166-15.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.