Тенденції розвитку високотехнологічної сфери в умовах глобалізації

Ірина Отенко, Олена Птащенко

Анотація


Вступ. В дослідженні розглянуто основні особливості високотехнологічної сфери, представлено тенденції її розвитку з урахуванням вимог часу та процесів глобалізації та інтеграції на основі узагальнення та аналізу теоретичного, аналітичного та статистичного інформаційного пласту. Визначено, що поняття високих технологій – це нові технології, засновані на сучасному етапі науково- технічного розвитку. Вони відповідають конкретному переліку світових товарних ринків та пріоритетам науково-технічної та інноваційної політики розвинених країн. Особливістю високих технологій є те, що їхній швидкий розвиток змінює ринок та сприяє прискоренню в інших галузях економіки.

Метою дослідження є вивчення процесу творення нових високих технологій, а предметом дослідження – аналіз основних тенденцій розвитку високотехнологічної галузі, а також розгляд процесів глобалізації в контексті їхнього впливу на високотехнологічну сферу. Дослідження базується на аналізі досліджень у сфері високих технологій та формуванні основних тенденцій розвитку високотехнологічної сфери, що дає змогу спрогнозувати основний вектор розвитку високотехнологічної сфери та можливість зробити прогноз розвитку вітчизняної високотехнологічної сфери.

Методи дослідження. У праці використовувались загальнонаукові й специфічні методи дослідження, зокрема: порівняння – для вивчення теоретичних основ розвитку високотехнологічної сфери та становлення категоріального апарату дослідження; аналізу та синтезу – в процесі виявлення тенденцій розвитку високотехнологічної сфери.

Результати дослідження. Технологічний прогрес повністю змінив структуру сучасної світової економіки. Завдяки технології на сьогодні розроблено нові види діяльності, багато з яких є ефективними та високорентабельними. Класичним прикладом впливу впровадження високих технологій у повсякденне життя є поява та використання нової інформаційної технології. Завдяки широкому використанню нової технології зв’язку різко знизились витрати на передачу голосу, даних, тексту, зображень, а також міжнародну плату за передачу інформації.

Зазначимо, що не кожна технологія є товаром і не кожна марка є технологією. Технологія може бути товаром у певній сфері діяльності, від ідеї до ринку, де можна визначити додатки, які можна комерціалізувати, проаналізувати та використовувати. Однак у такому разі технологія повинна відповідати вимогам стандартних продуктів діяльності, таких як патенти, ноу-хау, промислові зразки, виробничі практики, обладнання та інше, технології, тобто технологічні процеси як засоби виробництва.

Перспективи. В майбутніх дослідженнях плануємо визначити основні проблеми розвитку високотехнологічної сфери України; перспективним напрямом є вивчення основних характеристик високотехнологічної продукції, які формуються на кожному +етапі виробництва та, за наявності незадовільних характеристик, стосовно них можливе оперативне втручання в процес виробництва прототипного високотехнологічного продукту.

Ключові слова: високі технології, високотехнологічна сфера, глобалізація, глобалізація економіки, інтеграція, інформатизація, світова економіка.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


High-technology aggregations based on SITC Rev. 4. URL: http://epp.eurostat. ec.europa.eu

Krysovatyy A. I., Zvarych I. Y., Zvarych R. Y., Zhyvko M. A. Preconditions for the tax environment of a alterglobal development. Comparative Economic Research, 2018. 21 (4). P. 139–154.

Krysovatyy A., Mokiy A., Zvarych R., Zvarych I. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm. Economic Annals-XXI. 2018. 174 (11–12). P. 4–9.

Ptashchеnko O., Khaminich S., Broshkov M., Kuznietsov E., Milcheva V., Boiko O. Transformation of Managerial Innovations in Conditions of Digitalization of Market Relations International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8, Issue 4, November 2019, Р. 7888–7893.

Птащенко О. В. Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв›язок з інтеграцією та глобалізацією. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2018. № 3 (122). С. 68–78.

The World Bank. URL: http://www.worldbank.org.

European statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat

Science & Engineering Indicators 2018. Appendix Table 6–12. URL: https://www. nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/downloads (accessed 10.06.2018).

Selected Database: MVA 2017. URL: https://stat.unido.org/database/MVA%20 2018,%20Manufacturing (accessed 10.06.2018).

SIPRI. URL: https://www.sipri.org/

SIPRI. URL: https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-fact-sheets/sipri-top-100- arms-producing-and-military-services-companies-2017

Nardіеllo G. G., Naumіk-Gladka K., Ptashchеnko O., Malіukіna A. Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism. Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 165, No. 5–6. P. 104–109.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.