ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СВІТОВІ РИНКИ КАПІТАЛУ

Анатолій Федоренко

Анотація


Розглянуто шляхи інтеграції національного фондового ринку в світові ринки капіталу в умовах їх глобалізації. Проведено аналіз питань, що становлять основний зміст такої інтеграції та напрямків її здійснення. Запропоновано заходи, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в Україні, захист інтересів учасників національного фондового ринку, попередження несанкціонованого переміщення вітчизняного капіталу та обігу цінних паперів українських емітентів за межі України.


Ключові слова


глобалізація; вітчизняний капітал; емітенти; інвестори; іноземний капітал; національна депозитарна система; професійні учасники фондового ринку; фондовий ринок; фондова біржа; центральний депозитарій; цінні папери.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII.

Програма розвитку фондового ринку України на 2001–2005 роки, схвалена робочою групою 12.12.2000 р.

Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001–2005 роки, схвалені Указом Президента України від 26.03.2001 р. №198/2001.

Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС” від 21 квітня 2004 року. – Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1014.3854.0&nobreak

Барак Обама строит мегарегулятор // Комерсантъ, 2009. – №100, 18 июня.

Оперативна інформація Держкомстату України. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua/

Бюлетень Національного банку України, 2009. – № 5 (194).

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины в июле сократилась на 3,3% до 37,2% – НБУ // Фондовый рынок Украины. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.fundmarket.com.ua/news/48aab950a9863/

Дракон фондового рынка // Дело. – 4 декабря 2008. – [Електронний ресурс]. – Доступно з http://delo.ua/news/95696/

Бегство капиталов из Украины // Експерт-ринг . 09.03.2009. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://otherside.com.ua/

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” 23.02.2006 р. №3480-IV.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. №448/96-ВР .

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік. – С.40. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12

18 травня 2009 року відбулась прес-конференція керівництва НДУ з нагоди 10-річниці створення Національного депозитарію України. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.ndu.gov.ua/ua/news/detail/172.html

Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” провів першу емісію акцій. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.newsru.ua/finance/28feb2008/emissia.html

Доклад Генерального директора ММВБ Александра Захарова на VIII заседании Межгосударственного валютного комитета // Мнение руководителя. – Известия, 21 ноября 2002 г. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.tpprf.ru/ru/main/committee/komsng/mr/

Сольем финансовые рынки // Экономическая Газета, 2002–2007. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://neg.by/publicat ion/2002_04_09_186.html

Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів” від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.