Формування ефективної політики погашення дебіторської заборгованості на підприємстві

Василь Здреник

Анотація


Вступ. Підприємства торгівлі в сучасних умовах суттєво наростили обсяги своєї діяльності. Проте невизначеність зовнішнього середовища та наявність різноманітних проблем в економіці загалом створюють перепони для своєчасного виконання зобов’язань. Це викликає необхідність формування ефективної політики погашення дебіторської заборгованості на підприємстві.

Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтувані теоретичних засад і наданні практичних рекомендацій щодо формування ефективної політики погашення дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі.

Методи дослідження. Для встановлення й ідентифікації етапів формування політики погашення дебіторської заборгованості та її складових елементів використано аналітичну емпірику з орієнтацією на наявні вихідні умови та зарубіжний досвід. У досліджені використано метод оцінювання та узагальнення для: розробки й обґрунтування пропозицій, спрямованих на вирішення проблеми визнання дебіторської заборгованості безнадійною та обґрунтування підходу до класифікації резервів і розрахунку резервів сумнівних боргів.

Результати. Сформовано концептуальний підхід до впровадження ефективної політики погашення дебіторської заборгованості торговельних підприємств. У досліджені обґрунтовано, що ефективний розвиток торговельного підприємства можливий завдяки поєднанню таких важливих компонентів його діяльності, як якісна інформаційна база управління та дієва політика щодо погашення дебіторської заборгованості. Результатом дослідження є також обґрунтування етапів формування політики погашення дебіторської заборгованості, розробка пропозицій щодо її оцінювання та формування резервів сумнівних боргів.

Перспективи. Перспективним напрямом подальших досліджень є розвиток методики аналізу дебіторської заборгованості за фактичними показниками, дослідження можливостей поліпшення комунікативних зв’язків і формування інформаційної підтримки торгово-технологічних процесів на базі використання сучасних інформаційних систем.

Ключові слова: торговельне підприємство; політика погашення дебіторської заборгованості; облікова політика; удосконалення; ефективність.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Vyshnevska, O. (2020). Social and Economic Development of Ukraine January– June 2020. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 25 p. [in Ukrainian].

Akimova, N.S., & Toporkova, O. V. (2017). Informatsiine zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti [The information support of the internal control of receivables and accounts payable]. Biznes Inform

– Business Inform, 11, 312–317. Retrieved from: https://www.business-inform.net/ export_pdf/business-inform-2017-11_0-pages-312_317.pdf [in Ukrainian].

Makohin, Z.Ya., & Atamanchuk, Z.A. (2020). Otsinka torhovelnoi efektyvnosti Ukrainy z krainamy YeS [Evaluating the efficiency of Ukraine’s trade with the EU countries]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 16–25. Retrieved from: https://doi. org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25 [in Ukrainian].

Zhytnyi, P.Ye. (2007). Oblikova polityka v umovakh rozvytku finansovo-promyslovykh system: metodolohiia ta orhanizatsiia [Accounting policy in conditions of the development of financial and industrial systems: methodology and organization], monograph, Luhansk: SNU im. V. Dalia 352 p. [in Ukrainian].

Onyshchenko, V. (2020). Debitorska zaborhovanist [Receivables]. Holovbukh – Chief Accountant, 29 may. Retrieved from: https://www.golovbukh.ua/article/7708- debtorska-zaborgovans [in Ukrainian].

Svirydenko, A. (2020). Beznadiina zaborhovanist: vashe zapytannia – nasha vidpovid [Bad debts: Your question - our answer]. Podatky ta bukhhalterskyi oblik – Taxes and accounting, 14. Retrieved from: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/ february/issue-14/article-107028.html [in Ukrainian].

Fadeyev, Yu.L. (2008). Spisaniye debitorskoy i kreditorskoy zadolzhennosti: prakticheskoye rukovodstvo [Writing off receivables and payables: a practical guide]. 2nd edition, corrections and additions, Moscow: Eksmo. 192 p. [in Russian].

Yancheva, L.M., Akimova, N.S., & Novytska, N.V. (2007). Udoskonalennia metodyky obliku ta formuvannia rezervu sumnivnykh borhiv [Improvement of the accounting methodology and formation of the reserve of doubtful debts]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 1(5), 1, 3-8 [in Ukrainian].

Kolos, I. (2002). Formuvannia ratsionalnoi oblikovoi polityky pidpryiemstva [Formation of a rational accounting policy of the enterprise]. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the Tax Service of Ukraine, 47, 47-54 [in Ukrainian].

Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh., & Starodubtseva, Ye.B. (2007). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [Modern Dictionary of Economics], 5nd edition, corrections, Moscow: INFRA-M. 495 p. [in Russia].

Gryaznova, A.G., Fedotova, M.A., Eskindarov, M.A. et al. (2003). Otsenka stoimosti predpriyatiya (biznesa) [Assessment of the value of enterprise (business)], Moscow: INTERREKLAMA. 544 p. [in Russian].

Dembinskiy, N.V. (1957). Teoriya sovetskogo bukhgalterskogo ucheta [The theory of Soviet accounting], Minsk: Gos. izd-vo BSSR. 83 p. [in Russian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010). The Law of Ukraine “Tax Code of Ukraine: as of 15.08.2012”, dated 02.12.2010 № 2755-VI. Retrieved from: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine (1999). Order of the Ministry of Finance of Ukraine “Regulation (standard) of accounting 10 “Accounts receivable”” dated 08.10.99 № 237. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0725-99 [in Ukrainian].

Yendovitskiy, D.A., & Kupryushina, O.M. (2001). Podkhody k raskrytiyu informatsii o debitorskoy i kreditorskoy zadolzhennosti v bukhgalterskoy otchetnosti [Approaches to the disclosure of information on accounts receivable and accounts payable in the financial statements], Auditor – Auditor, 12, 15-19 [in Russian].

List of IFRS Standards. IFRS. Retrieved from: https://www.ifrs.org/issued-standards/ list-of-standards/ [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.