Філософські підходи до розуміння облікової інформації у постіндустріальному суспільстві.

Вікторія Рожелюк, Віта Семанюк

Анотація


Вступ. Постіндустріальне суспільство характеризується новими вимогами до економічної інформації, яку надає система бухгалтерського обліку. Трансформація розуміння сутності економічної інформації в сучасних умовах пов’язана з низкою важливих чинників. Тому дослідження цих чинників, а також відповідних змін характеристик і сприйняття економічної інформації є актуальним напрямом наукових досліджень.

Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні підходів до трактування інформації як процесу програмного породження дійсності з точки зору інформаційного моделювання економічних та соціальних явищ.

Методи дослідження. Для встановлення й ідентифікації сутності інформації в умовах постіндустріального суспільства використано такі методи: ентропійний, алгоритмічний, комбінаторний, які забезпечують кількісне визначення складності відображуваного об’єкта, процесу чи явища; синтаксичний, що вказує на внутрішні особливості процесів, що відображаються, їхню структуру, організацію, складність тощо; семантичний, що дає змогу описати зміст та новизну інформації для користувача; прагматичний, що дозволяє оцінити корисність отриманого повідомлення.

Результати. Досліджено поняття «інформація» як базовий елемент облікової науки в постіндустріальному суспільстві, яке передбачає розуміння ролі мисленнєвих процесів у пізнанні економічної реальності та створенні інформаційних матриць з метою формування на її основі моделей поведінки об’єктів / суб’єктів економічної діяльності. Визначено, що крізь призму економіки інформація взаємопов’язана з людиною, свідомістю, мисленням і сприйняттям дійсності, а економічна інтерпретація інформації передбачає розуміння категорій вартості інформації як ресурсу, товару, предмета праці тощо. Розглянуто облікову інформацію як відображення змісту відносин, що виникають у процесі діяльності економічного агента та його адаптації до зовнішнього середовища, незалежно від форми представлення цієї інформації. Акцентовано увагу на філософській інтерпретації інформації як процесу програмної генерації реальності з точки зору інформаційного моделювання економічних та соціальних явищ. Доведено, що основу цінності облікової інформації становить її корисність для конкретного управлінського рішення, а використання облікової інформації з урахуванням її цінності для управління обмежене апперцепцією та рефлексією користувачів цієї інформації.

Перспективи. Перспективним напрямом подальших досліджень є ідентифікація можливостей формування різних видів інформації для зацікавлених користувачів і розробка відповідних методик опрацювання облікових даних для реалізації в практичній площині завдання максимального задоволення їхніх інформаційних запитів.

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, облікова інформація, знання, теорія обліку.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Krutiyk, A. B., Muravyev, A. Y. (2001) Antikrizisnyj menedzhment [Anti-crisis management]. S.Pb.: Piter. 432 p. [in Russian].

Rozhelyuk, V. M. (2013) Organizaciya buxgalterskogo obliku diyalnosti pererobnyx pidpryyemstv: monografiya [Organization of accounting for the activities of processing enterprises: monograph]. Kiyiv: NNCZ IAE. 488 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, D. A. (2009). Istoriya ekonomiki [History of economics]. Retrieved from: https://may.alleng.org/d/econ/econ173.htm [in Russian].

Florydy, L. (2002). What is the Philosophy of Information? Metaphilosophy. Vol. 33, 1/2, 123-145. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467- 9973.00221 [in English].

Radchenko, I. O., Orlova, O. M. (2007). Novyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [New Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv: PP Golyaka V. M. 768 p. [in Ukrainian].

Standart ISO/IEC 2382-1:1993 (1993). Terminy i opredeleniya [Terms and Definitions]. Retrieved from: http://elib.sbras.ru:8080/jspui/bitstream/SBRAS/9193/1/ISO- IEC_2382-1.pdf [in Russian].

Vynner, N. (1983) Kibernetyka, ili upravleniye i svyaz v zhivotnom i mashinye [Cybernetics, or control and communication in an animal and a machine]. Moskva: Nauka - Science. 344 p. [in Russian].

Shennon, K. (1963) Raboty po teorii ynformacii i kibernetike [Works on information theory and cybernetics]. Moskva: Izdatelstvo inostrannoj literatury - Publishing house of foreign literature. 830 p. [in Russian].

Sereda, S. G. (2011) Analiz ponyatiya «informaciya» metafory i traktovki [Analysis of the concept of "information" metaphor and interpretation]. Distancionoye i virtualnoye obucheniye - Distance and virtual education, 12, 130-149 [in Russian].

Sanochkin, V. V. (2001) Chto takoye informaciya [What is information]. Filosofskiye issledovaniya - Philosophical research, 3, 129-141 [in Russian].

Sokolov, A. V. (2011). Filosofiya informacii [Philosophy of information]. Chelyabinsk: Chelyabinskaya gosudarstvennaya akademiya kultury i iskusstva - Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts. 455 p. [in Russian].

Glushkov, V. M. (1964). O kibernetike kak nauke [About cybernetics as a science]. Kibernetika, myshleniye, zhizn - Cybernetics, thinking and knowledge. Moskva. P. 53-62 [in Russian].

Zavizyena, N. S. (2010). Informacijna efektyvnist funkcionuvannya regionalnyx ekonomichnyx system [Information efficiency of functioning of regional economic system]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_35/ Zm/8PDF.pdf. [in Ukrainian].

Kolin, K. K. (2010). Filosofskiye problemy informatiki [Philosophical problems of computer science]. Moskva: BINOM. 264 p. [in Russian].

Ursul, A. D. (2010). Priroda informacii : filosofskij ocherk [The nature of information: a philosophical essay]. Chelyabinsk. 231 p. [in Ukrainian].

Abdeev, R. F. (1994). Filosofiya informacionnoj civilizacii [Philosophy of information civilization]. Moskva: Vlados. 336 p. [in Russian].

Kolin, K. K. (2008). Struktura realnosti i fenomen informacii [The structure of reality and the phenomenon of information]. Otkrytoye obrazovaniye - Open education, 5, 56-61 [in Ukrainian].

Anoxin, P. K. (1978). Filosofskiye aspekty teorii funkcionalnoj sistemy [Philosophical aspects of the theory of functional systems]. Moskva: Nauka - Science. 400 p. [in Russian].

Semanyuk, V. Z. (2018). Informacijna teoriya obliku v postindustrialnomu suspilstvi: monografiya [Information theory of accounting in post-industrial society: monograph]. Ternopil: TNEU. 392 p. [in Ukrainian].

Bard, A., Zoderkvist Ya. (2004). Netokratiya. Novaya pravyashhaya elita i zhizn posle kapitalizma [Netocracy. The new ruling elite and life after capitalism]. Spb. [b.y.]. 252 p. [in Ukrainian].

Xoruzhij, L. Y. (2004). Problemy teorii, metodologii, metodiki i organizacii upravlencheskogo ucheta v selskom xozyajstve [Problems of theory, methodology, methods and organization of management accounting in agriculture]. Moskva: Finansy i statistika - finance and statistics. 496 p. [in Russian].

Zaxarchishin, G. M. (2012). Integrovanyj rakurs problem innovacijnosti v informacijnomu suspilstvi. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 12 (138), 10-15 [in Ukrainian].

Rodrigues, P. C., Silveira, F., Santos, B. M. and Molinar F. (2019). Analysis of publications of a scientific periodic: evaluation by the tool SPC. Independent Journal of Management & Production (Special Edition IFLOG), 10 (4), 1213-1228. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i4.755 [in English].

Semenyshena, N., Khorunzhak, N, Zadorozhnyi, Z.-M. (2020). The institutionalization of accounting: the impact of national standards on the development of economies. Independent Journal of Management & Production, T. 11, No 8. P. 695-711. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1228 [in English].

Semenyshena, N., Khorunzhak, N. and Sadovska, I. (2020). Evaluation of the adaptability of scientific theories for the development of Accounting Institute. Intellectual Economics, Vol. 14, No 1, 113-129. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-20- 14-1-07 [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.