Екологічна стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю

Роман Зварич, Вей Ліньхай

Анотація


Вступ. Міжнародна торгівля тісно пов’язана з екологічно стійким розвитком, а сприяння зростанню торгівлі та екологічному сталому розвитку є метою, яку переслідує людство. На екологічну стійкість Китаю впливають, як серйозний дефіцит кількості природніх ресурсів, так і сильне забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, зростаюче населення та швидке економічне зростання, а також слабкий екологічний контроль, збільшили попит на природні ресурси та вплинули на їх забруднення. У минулому році, не зважаючи на складну міжнародну ситуацію та серйозні наслідки пандемії COVID-19, імпорт та експорт зовнішньої торгівлі Китаю був значно кращим, ніж очікувалося, а масштаби зовнішньої торгівлі досягли рекордно високого рівня. Однак, як досягти зростання міжнародної торгівлі й одночасно забезпечити захист навколишнього середовища? Сталий розвиток – одна з проблем, яку китайський уряд повинен вирішити.

Методи. Методологічною основою дослідження є сукупність основних положень кризової теорії, теорій міжнародної торгівлі, теорії зовнішньої торгівлі національних еколого-економічних систем, а також сучасних концепцій постпандемічного розвитку. розв’язування визначених завдань здійснювалося за допомогою набору загальнонаукових методів дослідження: аналіз наукової літератури, метод аналогії та порівняння, теоретичний синтез, класифікація, методологічне узагальнення, економічний та статистичний аналіз, експертні оцінки та наукова абстракція. Статистичною та фактологічною базою дослідження є офіційні дані Міністерства екології та навколишнього середовища Китаю, Головного митного управління, а також наукові праці Baidu та відповідні документи в базі даних CNKI.

Мета дослідження – обґрунтування екологічної стійкості у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю.

Результати. У дослідженні обґрунтовано екологічну стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю. Встановлено пов’язані фактори міжнародної торгівлі в контексті екологічної стійкості. проаналізовано становлення сучасної міжнародної торгівлі в умовах зміни екологічного середовища Китаю. Запропоновано контрзаходи щодо екологічної сталості в умовах зростання міжнародної торгівлі Китаю. У процесі дослідження з'ясовано відповідність та причинно-наслідкові зв'язки між торгівлею та навколишнім середовищем, проаналізовано зміни у відповідних даних та узагальнено основні дисбаланси у процесі реагування Китаю на міжнародну торгівлю та екологічно стійкий розвиток.

Перспективи. результати дослідження дали змогу встановити екологічну стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю. перспектива подальших досліджень полягає у застосуванні висновків про наслідки впливу розвитку міжнародної торгівлі Китаю на його екологічну стійкість для розвитку вітчизняної зовнішньоторговельної політики.

Ключові слова: міжнародна торгівля; екологічний баланс; охорона навколишнього середовища; торгівля та довкілля; сталий розвиток.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


2019 China Ecological and Environmental Status Bulletin. China Energy 7 (2020). Retrieved from http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/ (Accessed 19 April 2021) [in Chinese].

Huang Songping General Administration of Customs. China Foreign Trade Import and Export Annual Report China Customs Press, 2020. Retrieved from http://search.customs. gov.cn/search/pcRender?pageId=f5261418ddc74f03b27e3590c531102b (Accessed 19 April 2021) [in Chinese].

The Ministry of Commerce released a report on China's foreign trade situation of 2020. Heilongjiang Textile. 2019. P. 47-47. Retrieved from https://www.ixueshu.com/document/90e2d bb65f479b621f27c0a300eab2fd318947a18e7f9386.html (Accessed 23 April 2021) [in Chinese].

Chen Xiaodong. Discussion on China's export trade and environmental issues. Business Economics, 2010 (14). Retrieved from https://www.ixueshu.com/document/b182fab31af3 0eb12867fe18ac4b3155318947a18e7f9386.html (Accessed 27 April 2021) [in Chinese].

Liu Rui. Research on the Impact of China’s Foreign Trade on Environmental Development. China Economics and Trade. 2015 (7). P. 32-33. Retrieved from https://www.ixueshu.com/ document/ab88ce0502828369fe4fcbede223d737318947a18e7f9386.html (Accessed 27 April 2021) [in Chinese].

Wang Hualing. Analysis of the relationship between international trade and ecological environment in the context of sustainable development. Science and Technology and Industry. 2019. P. 101-105. Retrieved from https://www.ixueshu.com/document/03d3884ec 484856c801d17c3e11af8ed318947a18e7f9386.html. (Accessed 1 May 2021) [in Chinese].

Gao Shen. The Impact of International Trade on my country's Environment and Countermeasures. Times Finance. 2012. P. 147-147. Retrieved from https://www. ixueshu.com/document/83b73e57dd554a55a86791ca3f944252318947a18e7f9386.html. (Accessed 2 May 2021) [in Chinese].

Ye Huaguang. The Negative Impact of Export Trade on China's Environment and Policy Enlightenment. Environmental Economics. 2009. P. 32-37. Retrieved from https://www. ixueshu.com/document/1ea00ff27973989b0bfebe5888ded64d318947a18e7f9386.html. (Accessed 5 May 2021) [in Chinese].

Li Xia. Environmental Problems and Countermeasures in my country's Foreign Trade. China Science and Technology Aspects. 2013. P. 200-203. Retrieved from https://www. ixueshu.com/document/22a17b58bd7ca83ff16288efd3548894318947a18e7f9386.html. (Accessed 5 May 2021) [in Chinese].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.