Роберт Оуен: підприємець, економіст-теоретик і фантаст (до 350-річчя з дня народження)

Ірина Чирак

Анотація


Вступ. роберт Оуен є дуже помітною особою в історії економічної думки на початку ХІХ ст. в Англії. Його обдарованість яскраво проявилася в якості економіста-теоретика і в організаційних здібностях, які дозволили Оуену здійснити серйозні вдосконалення у текстильному виробництві. 

Мета. Узагальнити економічні погляди видатного економіста у єдності з його експериментальною та реформаторською діяльністю у виробництві з метою створення «ідеальної трудової общини», яка дозволить удосконалити світ капіталізму, забезпечити високі прибутки підприємцям і заможне життя найманих працівників. проаналізувати погляди вченого на шляхи і засоби створення майбутнього суспільства.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, індукція та дедукція, які використовувалися для оцінювання поглядів та рекомендацій науковця щодо удосконалення суспільних відносин; історичний – для розуміння причин і суті еволюції поглядів на суспільство та важливості морального й освітнього виховання населення; позитивний і нормативний – для дослідження спільних і відмінних рис у поглядах на майбутній суспільний устрій у представників утопічного соціалізму.

Результати. Досліджено великий масив праць р. Оуена і з’ясовано, що його соціальна утопія та реформаторська діяльність мали суперечливий характер, його «проєкти» переважно були нереальними, проте суттєво вплинули на робітничий та профспілковий рух в Англії і на розвиток економічної думки. З’ясовано, що вчений вважав приватну власність причиною багаточисленних злочинів і нещасть. Вияснено, що р. Оуен зосередився на намаганні здійснити практичні перетворення, виробити конкретні пропозиції щодо перебудови суспільства, покращити умови праці та побуту робітників. Можливість покращення умов життя найманих робітників вбачав в організації общинної праці, дієвість якої випробовував під час знаменитого експерименту у Нью-Ленарку. На переконання р. Оуена, гарне суспільство має базуватися на наукових основах і управлятися за допомогою простих і здорових принципів рівності й справедливості.

Перспективи. перспективність здійснення подальших досліджень полягає у більш глибокому та детальному аналізі окремих праць відомого економіста, що дасть змогу зрозуміти логіку його мислення і дати більш об’єктивну оцінку вкладу р. Оуена в розвиток світової економічної думки.

Ключові слова: експеримент у Нью-Ленарку, ідеальна промислова община; кооперативна община; трудова община; фабричне законодавство; трудові гроші; базар справедливого обміну; риси моделі ідеального суспільства.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фулье А. Ж. Э. Современная наука об обществе. Москва, 2007. 344 с.

Алексєєв В. Теоретичні і практичні розробки Роберта Оуена як приклад державно-управлінської діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. № 3 (22). С. 3–16.

Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби : посібник / Київ, 2003. 304 с.

Мызгина А. Педагогические идеи Роберта Оуэна на фабрике Нью-Ленарк. URL: http://moluch.ru/archive/313/71159 (дата звернення: 02.04.2021).

Owen, R. (1813). A New View of Society: Or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice. Cadell and Davies, Strand, 23 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id =sk9 gnQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 02.04.2021)

Owen, R. (1817). Observations on the Effect of the Manufacturing System: With Hints for the Improvement of Those Parts of it Which are Most Injurious to Health and Morals (2nd Edition), London, Edinburgh & Glasgow, 24 p. URL: https:// www.marxists.org/reference/subject/economics/owen/observations.htm (дата звернення: 02.04.2021)

Owen, R. (1817). Report to the Committee of the Association for the relief of the manufacturing and labouring poor, laid before the Committee of the House of Commons on the poor laws. London, 24 p. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/ pt?id= umn.31951002082052k&view=1up&seq=31 (дата звернення: 03.04.2021).

Owen, R. (1820). Report of the County of Lanark of a Plan for Relieving Public Distress and Removing Discontent by Giving Permanent, Productive Employment to the Poor. Ams Pr Inc, 42 p. URL: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/ 368owenlanarktable.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Owen, R. (2015). Lectures On The Rational System Of Society, Derived Solely From Nature And Experience: As Propounded By Robert Owen, Versus Socialism Derived From ... Of Exeter And Others : And Versus The Present Hardcover, Sagwan Press, 198 p. URL: https://www.amazon.com/Lectures-Rational-Society- Derived-Experience/dp/ 1340463512#reader_B07NNS2XJC (дата звернення: 07.04.2021).

Owen, R. (1831). The Book of the New Moral World: Containing the Rational System of Society, Founded on Demonstrable Facts, Developing the Constitution and Laws of Human Nature and of Society, Glasgow, 52 p. URL: https://books.google.com. ua/books?id=9mcOAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 08.04.2021).

Оуэн Р. Избранные сочинения / Пер. с англ. и коммент. С. А. Фейгиной. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 416 с. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OUEN_ Robert/_Ouen_R..html#0001 (дата звернення: 11.04.2021).

Оуэн Р. Дальнейшее развитие плана, содержащегося в докладе Комитета Ассоциации для облегчения положения промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Избранные сочинения / пер. с англ. и коммент. С. А. Фейгиной. Москва; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 416 с. URL: http:// publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OUEN_ Robert /_Ouen_R..html#0001 (дата звернення: 11.04.2021).

Podmore, F. (1907). Robert Owen. A biography. 2 volumes. Vol. 1. New York: D. APPLETON AND COMPANY, 420 p. URL: https://archive.org/details/ robertowenbiogra01podm/page/n11/mode/2up (дата звернення: 14.04.2021).

Owen, R. (1920). The life of Robert Owen. By himself, London: Q. Bell and Sons LTD, 352 p. URL: file:///C:/Users/B96E~1/AppData/Local/Temp/SJMcKee-Archives- Search-Results.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

Оуэн Р. Описание ряда заблуждений и бед, вытекающих из прошлого и настоящего состояния общества. Утопический социализм: Хрестоматия / общ. ред. А. И. Володина. Москва : Политиздат, 1982. С. 322–323.

Owen, R. (1840). The Book of the New Moral World: Containing the Rational System of Society, Founded on Demonstrable Facts, Developing the Constitution and Laws of Human Nature and of Society, H. Robinson & Company, 1840, 52 р. URL: https://play.google.com/store/books/details?id=9mcOAAAAYAAJ&rdid=book- 9mc OAAAAYAAJ&rdot=1 (дата звернення: 15.04.2021)

Оуэн Р. Революция в сознании и деятельности человеческого рода, или грядущий переход от неразумия к разумности. Избранные сочинения / пер. с англ. и коммент. С. А. Фейгиной. Москва; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 416 с. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OUEN_Robert /_Ouen_R..html#0001 (дата звернення: 18.04.2021).

Оуэн Р. Практические меры для мирного перехода от нынешней дурной системы лжи, бедности и несчастья к благой системе истины, богатства и счастья. Избранные сочинения / пер. с англ. и коммент. С. А. Фейгиной. Москва; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. 352 с. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OUEN_ Robert/_Ouen_R..html#0002 (Дата звернення: 25.04.2021 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.