Ефективність режиму інфляційного таргетування як основи монетарної політики в умовах кризових явищ в економіці

Олександр Дзюблюк

Анотація


Вступ. Інфляційне таргетування як зобов’язання центрального банку дотримуватись кількісних показників інфляції, стало достатньо поширеним монетарним режимом в останні кілька десятиліть у розвинених країнах і в економіках, що розвиваються. Однак вплив пандемічної кризи на перебіг економічних процесів зумовив значні проблеми, пов’язані із низькою ефективністю цього режиму. Тому виникає об’єктивна потреба переоцінки системи, у якій центральний банк зосереджує монетарне регулювання винятково на ціновій стабільності, ігноруючи інші стратегічні напрями державної політики, пов’язані з необхідністю порятунку економічної активності та недопущення розгортання крупномасштабної рецесії.

Мета. З’ясування особливостей реалізації грошово-кредитної політики на основі режиму інфляційного таргетування та виявлення проблемних аспектів цього режиму в умовах дії зовнішніх шоків та розгортання економічної кризи.

Методи. Використано загальнонаукові й емпіричні прийоми та інструменти економічної науки, методи аналізу і синтезу, порівняння, зведення та групування.

Результати. Кризові явища вказують на необхідність побудови такого монетарного режиму, який би відповідав інтересам стійкого економічного зростання і суспільного добробуту. В Україні не було належних початкових передумов для запровадження режиму інфляційного таргетування. Тому коригування пріоритетів грошово-кредитної політики в умовах кризи має відображати поступовий перехід до реалізації більш гнучкого режиму з використанням монетарних методів підтримання домогосподарств і бізнесу, сприяння створенню нових робочих місць, стимулювання сукупного попиту.

 

Перспективи. Дослідження шляхів підвищення рівня гнучкості у процесі реалізації монетарного регулювання, можливостей розширення мандату центрального банку та удосконалення вибору оптимальних напрямів впливу на економіку за допомогою монетарних інструментів, які є у його розпорядженні.

 

Ключові слова: інфляційне таргетування, центральний банк, грошово- кредитна політика, монетарний режим, інфляція, кредитування, обмінний курс, економічна криза.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ball, L., Sheridan, N. Does inflation targeting matter? NBER Working Paper, March 2003. No. 9577. 50 P.

Hyvonen, M. Inflation convergence across countries. Research Discussion Paper of Economic Research Department of Reserve Bank of Australia, 2004. No. 2004- 04. 24 P.

Vega, M., Winkelried, D. Inflation targeting and inflation behavior: A successful story? International Journal of Central Banking, 2005. vol. 1, No. 3. pp. 153–175.

Levin, A.T., Natalucci, F.M., Piger, J.M. The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2004, No. 86 (4), pp. 51–80.

Orphanides, A., Williams, J. Robust Monetary Policy Rules with Unknown Natural Rates. Bookings Paper on Economics Activity, 2002, vol. 2002, No. 2, pp. 63–118.

Lin, S., Ye, H. What to target? Inflation or exchange rate. Southern Economic Journal, 2012, vol. 78, no. 4, pp. 1202–1221.

Aizenman, J., Hutchison, M., and Noy, I. Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging Markets. World Development, Elsevier, 2011, vol. 39(5), pp. 712–724.

Mishkin, F.S., Schmidt-Hebbel, K. Does Inflation Targeting Make a Difference? In: F.S. Mishkin and K. Schmidt-Hebbel (eds.) Monetary Policy under Inflation Targeting. Santiago, Banco Central de Chile, 2007. pp. 291–372.

Brito, R., Bystedt, B. Inflation Targeting in Emerging Economies: Panel Evidence. Journal of Development Economics, 2010, vol. 91, iss. 2, pp. 198–210.

Bernanke, B. Woodford, M. The inflation targeting debate. The University of Chicago Press: Chicago, 2005. 458 p.

Romer, D. Advanced macroeconomics. 5th ed. McGraw-Hill: Irwin, New York, 2019. 782 p.

Stiglitz, J. E. The failure of inflation targeting. Project Syndicate, May 2008. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-failure-of-inflation-targeting

Stiglitz, J. E. Macroeconomics, Monetary Policy, and the Crisis. Paper presented at IMF Conference “Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis”, Washington DC, 2011. 7–8 March. pp. 37–55.

Reichlin, L., Baldwin, R. (ed.) Is Inflation Targeting Dead? Central Banking After the Crisis. London. Centre for Economic Policy Research, 2013. 139 p.

Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2019. Washington, DC. International Monetary Fund. 2020. 3787 p.

The Key Policy Rate as the Main Monetary Policy Instrument. National Bank of Ukraine. URL: https://bank.gov.ua/en/monetary/tools#section-2
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.020

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.