Обмін досвідом у сфері медичних послуг як форма міжнародної співпраці України і Польщі

Вікторія Адамик, Христина Щерб’як

Анотація


Вступ. розвиток двосторонніх відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції передбачає розширення спектра форм співпраці, а також тих сфер, які охоплює співпраця. реалізація медичної реформи в Україні обумовлює необхідність активізації обміну досвідом у медичній галузі з іншими країнами, зокрема польщею. Стрімкі процеси цифровізації на тлі пандемії Ковід-19 детермінують модернізацію інструментарію комунікації і кооперації у сфері медичних послуг.

Мета статті полягає у дослідженні стану та перспектив обміну досвідом у сфері медичних послуг між Україною і польщею.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у статті мети використовувались загальнонаукові й спеціальні методи, а саме: аналіз і синтез, індукція й дедукція, абстрагування і конкретизація, систематизація, а також елементи компаративного аналізу. Методологічною базою для проведення дослідження є національні й міжнародні нормативно-правові акти України та Польщі, що регулюють функціонування галузі охорони здоров’я та двосторонніх відносин у сфері медичних послуг, наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, статистичні звіти тощо.

Результати. Обмін досвідом щодо надання медичних послуг між Україною і польщею здійснюється в умовах дещо різного стану галузі охорони здоров’я та з урахуванням інтеграційних намірів України за допомогою таких інструментів, як конференції, семінари, вебінари, академічна мобільність науковців і студентів, двосторонні угоди між медичними установами за підтримки місцевих органів управління та самоврядування тощо. Діджиталізація, з одного боку, розширює можливості для колаборації, а з іншого – обумовлює необхідність покращення якості технічного оснащення лікарняних закладів та висуває нові вимоги до людського капіталу. підвищенню ефективності обміну досвідом у сфері медичних послуг сприяє отримання технічної допомоги від польських партнерів, у тому числі під егідою міжнародних інституцій, зокрема ЄС, ВООЗ, ЮНІСЕФ тощо. перспективними напрямками є впровадження в Україні системи еHealth, а також залучення польських фахівців для модернізації системи менеджменту у вітчизняних закладах охорони здоров’я. У статті деталізовано рекомендації з активізації обміну досвідом між Україною і польщею за напрямками та інструментами.

Перспективи. Майбутні дослідження важливо зосередити на міждисциплінарному аналізі наслідків медичного реформування галузі охорони здоров’я в Україні й польщі у контексті впливу на добробут громадян.

Ключові слова: медична реформа, двостороннє співробітництво у сфері охорони здоров’я, інструментарій міжнародного обміну досвідом, електронна медична платформа, цифровізація.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Законодавство України : станом на 12 травня 2021. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/main/index

System informacji prawnej LexLege: akty prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów. LexLege – System Informacji Prawnej, akty prawne: станом на 20 травня 2021. URL: https://lexlege.pl/system-informacji-prawnej

Угода про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичної науки між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії від 25.06.2013 р. Офіційний вебпортал парламенту України: станом на 4 травня 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/268_117#Text

Економіка охорони здоров’я : навч. посіб. / Ждан В. М., Голованова І. А., Краснова О. І. Полтава, 2017. 114 с. URL: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/ umsa/8725/1/Econom_healthcare_posibn_Kr.pdf

Супрун У. Д. Як працює система охорони здоров’я Польщі. Блог Уляни Супрун, 2019: станом на 22 травня 2021. URL: https://suprun.doctor/transformacziya/yak- praczyue-sistema-oxoroni-zdorovya-polshhi.html?=page514

Sagan, A., Panteli, D., Borkowski, W., Dmowski, M., Domański, F., Czyżewski, M., Goryński, P., Karpacka, D., Kiersztyn, E., Kowalska, I., Księżak, M., Kuszewski, K., Leśniewska, A., Lipska, I., Maciąg, R., Madowicz, J., Mądra, A., Marek, M., Mokrzycka, A., Poznański, D., Sobczak, A., Sowada, C., Świderek, M., Terka, A., Trzeciak, P., Wiktorzak, K., Włodarczyk, C., Wojtyniak, B., Wrześniewska-Wal, I., Zelwiańska, D., Busse, R.. Poland: Health system review. Health Systems in Transition, 2017, 13(8):1–193: станом на 23 травня 2021. URL: https://www.euro. who.int/ data/assets/pdf_file/0018/163053/e96443.pdf

Zdrowie i Ochrona Zdrowia. Dziedzinowe Bazy Wiedzy, 2020: станом на: 25 травня 2021. URL: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx

Ochrona zdrowia – platforma współpracy Polski i Ukrainy [RELACJA]. 2020. Forum Ekonomiczne – Instytut Wschodni | Forum Ekonomiczne | Economic Forum: станом на: 26 травня 2021. URL: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ochrona-zdrowia- platforma-wspolpracy-polski-i-ukrainy-relacja/

Współpraca Międzynarodowa. Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl.: станом: 25 травня 2021. URL: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wspolpraca-miedzynarodowa

Центр медичної статистики МОЗ України. 2020: станом на 27 травня 2021. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html

Szpital im. św. Jadwigi w Opolu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu: станом на 21 травня 2021. URL: https://wszn.opole.pl/91/137/szpital-im- sw-jadwigi-w-opolu.html

Коробчанський П., Загородній І. Санітарно-гігієнічні аспекти впровадження сучасних цифрових технологій в медичну та освітню галузі України. Харківський національний медичний університет, 4 квітня 2020: станом на 15 червня 2021. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26396/1/Коробчанський%20 Львів%20на%2014.04.20%281%29.pdf

Польша присоединилась к 3-ей волне внедрения е-Health и продлила срок действия рецептов. Аптека, 2021: станом на 15 червня 2021. URL: https://www. apteka.ua/article/509947

Національна служба здоров’я України. Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України: станом на 20 березня 2021. URL: https://nszu.gov.ua/ukladeni- dogovori/dogovori-z-specializovanimi-medichnimi-zakladami

Цифрова адженда України – 2020. HITECH office, 2016: станом на 20 травня 2021. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.053

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.