Теоретичні засади фінансової стійкості університетів

Людмила Юрчишена

Анотація


Вступ. Зміна парадигми вищої освіти, підходів до фінансування, зростання фінансової автономії університетів, посилення конкуренції на національному і міжнародному рівні, формування стратегічних напрямків розвитку актуалізують проблему забезпечення стійкості університетів, у т. ч. фінансової. В умовах скорочення бюджетного фінансування та зниження контингенту здобувачів постає проблема сталого розвитку ЗВО, що потребує системного розуміння понять «стійкість» та «фінансова стійкість університету».

Мета – обґрунтування теоретичних підходів та формування цілісної системи теоретичних положень до понять «стійкість», «фінансова стійкість університету», визначення критеріїв і видів фінансової стійкості.

Методологія. Застосовано діалектичний метод для визначення дискусійних підходів до поняття «стійкість», «фінансова стійкість», метод аналізу для виявлення ознак стійкості; синтез – для обґрунтування цілісності досліджуваних понять; системний метод для систематизації підходів та визначення критеріїв, класифікаційних ознак понять «стійкість», «фінансова стійкість».

Основні результати дослідження. Систематизовано підходи до поняття «стійкість», запропоновано поняття «стійкість закладів вищої освіти» із врахуванням двох рівнів – загального та індивідуального, визначено основні ознаки стійкості ЗВО, доведено взаємозв’язок понять «стійкість» – «економічна модель розвитку університету» – «фінансова стійкість». Досліджено теоретичні підходи до поняття «фінансова стійкість університету», запропоновано авторський підхід до цього поняття, визначено критерії та узагальнено класифікаційні ознаки, види фінансової стійкості університету.

Висновки і перспективи подальших досліджень. результатом наукового дослідження є формування цілісного погляду до категорійного апарату поняття «стійкість», «фінансова стійкість університету», визначення взаємозв’язку цих понять, критеріїв та класифікаційних ознак для поділу на види. подальші наукові дослідження доцільно зосередити на розробці й систематизації методичного інструментарію оцінювання фінансової стійкості університетів та детермінантів їхнього виміру.

Ключові слова: стійкість; ознаки стійкості; види стійкості; фінансова стійкість, університет, ЗВО.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kosovac A., Tom McLeod Logan. Resilience: Lessons to be learned from safety and acceptable risk. Journal of Safety Science and Resilience. 2021. Volume 2, Issue 4, P. 253–257. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2021.10.002

Martin-Breen P., Anderies J. M. Resilience: A literature review. 2011. URL: https:// opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692.

Elizabeth A. M. Searing, Kimberly K. Wiley, Sarah L. Young. Resiliency tactics during financial crisis: The nonprofit resiliency framework. Nonprofit Management and Leadership. 2021. 32 (2), Р. 179–196. DOI: https://doi.org/10.1002/nml.21478.

McKay C., Zetterli P. Let’s Talk About Resilience. URL: https://www.cgap.org/blog/ lets-talk-about-resilience.

Juan Rocha, Carla Lanyon, Garry D. Peterson. Upscaling the resilience assessment through comparative analysis. Global Environmental Change. 2021. Vol. 72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102419

Folke C. Resilience (Republished). Ecology and Society. 2016. 21(4):44. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-09088-210444.

Pereira C. R., Da Silva A. L. Key organisational factors to building supply chain resilience: A multiple case study of buyers and suppliers. Journal of Operations and Supply Chain Management. 2015. 8 (2), рр. 77–95.

Urquiza A., Amigo C., Billi M., Calvo R., Gallardo L., Neira C., Rojas M. An Integrated Framework to Streamline Urban Resilience in the context of Climate RiskAssessment. Earth’s Future, 2021. Vol. 9. Is. 9. DOI: https://doi.org/10.1029/2020EF001508

Юрчишена Л. В. Формування нової парадигми вищої освіти: драйвери та економічна модель університетів. Економіка і організація управління. 2021. № 2 (42). С. 142–152.

Lyshenko M. Analysis of financial stability of the enterprise as a element to provide financial stability of the business of the enterprise. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 2018. Vol. 2.

Пожар Є. П. Шляхи оптимізації фінансової стійкості підприємства в період кризи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. № 21 (49). С. 88–93. DOI: https://doi.org/10.25264/2311- 5149-2021-21(49)-88-93.

Савченко М. В., Шкуренко О. В. Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу. Бізнесінформ. 2019. № 1. С. 96–104.

Бугай В. З., Рєзанов Е. О. Основні напрями збереження фінансової стійкості підприємства в умовах кризи. Економічний простір. 2019. № 142. С. 112–122. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/55

Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. Київ : НАН України. Ін-т екон. прогнозування, 2001. 17 с.

Шушкова Ю. В., Гельмак М. М. Стратегічна карта як новітній інструмент ефективного управління фінансовою стійкістю підприємств будівельної галузі. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 1235–1241.

Ozili PK. Financial stability: does social activism matter? Journal of financial regulation and compliance. 2019. № 28(2), Р. 183–214. DOI: 10.1108/JFRC-08- 2018-0118.

Financial stability. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/ background

European Central Bank «Progress towards a framework for financial stability assessment», speech by José-Manuel González-Páramo, Member of the Executive Board of the ECB, OECD World Forum on «Statistics, Knowledge and Policy». 2007.

Markose S., Giansante S., Shaghaghi A.R. Too interconnected to fail’ financial network of US CDS market: topological fragility and systemic risk. Journal of Economic Behavior &Organization. 2012. Vol. 83 No. 3, Р. 627–646.

Bowman W., Financial Capacity and Sustainability of Ordinary Nonprofits. Nonprofit Management and Leadership. 2011. Vol. 22, No. 1, Р. 37–51.

Olena Kapustian, Yulia Petlenko, Anton Ryzhov and Ganna Kharlamova. Financial sustainability of a Ukrainian university due to the COVID-19 pandemic: A calculative approach. Investment Management and Financial Innovations. 2021. 18 (4), 340– 354. DOI: https://doi.org/10.21511/imfi.18(4).2021.28

Estermann T., Bennetot Pruvot E. Financially Sustainable Universities II: European universities diversifying income streams. Brussels: EUA. (2011). URL: https://www. eua.eu/resources/publications/405:financially-sustainable-universities-ii-european- universities-diversifying-income-streams.html

Di Carlo F, Modugno G, Agasisti T, Catalano G. Changing the Accounting System to Foster Universities’ Financial Sustainability: First Evidence from Italy. Sustainability. 2019. № 11(21), Р. 6151. DOI: https://doi.org/10.3390/su11216151 [in English].

Sami Al Kharusi, Sree Rama Murthy Y. Financial sustainability of private higher education institutions: the case of publicly traded educational institutions. Investment Management and Financial Innovations. 2017. 14 (3), Р. 25–38. DOI: https://doi. org/10.21511/imfi.14(3).2017.03 [in English].

A BUFDG Guide to Understanding University Finance. 2021. Р. 118. URL: https:// www.bufdg.ac.uk/ViewDocument.aspx?t=1&ID=12141&GUID=2e7095c2-00bf- 4107-b9bc-0a4485694489&dl=1

Yurchyshena, L., Laktionova, O., & Matviychuk , V. Income and financial stability of university: sectoral aproach. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. 5 (40). Р. 204–215. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp. v5i40.244985.

Ganesh K.T., Dr. S. Swami Doss, Shaik Mohamad Usman. Financial sustainability: a model to govern the non-profit organization. International Journal of Business and Administration Research Review, Vol. 3 Issue.10, April- June, 2015. P. 242.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.01.022

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.