Природні експерименти: пошук відповідей на важливі питання (Нобелівська премія 2021 р.)

Оксана Шиманська

Анотація


Вступ. Важливість використання природних експериментів в економічних дослідженнях неодноразово доводили науковці. проте лише в останні роки природні експерименти стали невід’ємною частиною аналітичного інструментарію економістів завдяки зусиллям А. Меєра, Т. пітерса, А. Крюгера та ін. природні експерименти здатні створювати серйозний виклик усталеним висновкам економічної теорії, про що засвідчили результати досліджень Девіда Карда, Джошуа Ангріста та Гвідо Імбенса – лауреатів Нобелівської премії з економіки 2021 р.

Мета – обґрунтувати внесок Нобелівських лауреатів з економіки 2021 р. у розвиток економічної науки через з’ясування специфіки та ролі застосованих ними природних експериментів з метою пояснення причинно-наслідкових зв’язків в економічних явищах та процесах.

Методи. У процесі підготовки статті використано загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, графічний метод, які найбільшою мірою сприяли обґрунтуванню специфічного аналітичного інструментарію наукових досліджень, який використав Д. Кард, Дж. Ангріст та Г. Імбенс для виявлення причинно-наслідкових зв’язків в економічних явищах та процесах, пов’язаних з функціонуванням ринків праці, вивченням впливу імміграції, проблемами освіти, отримання майбутніх доходів тощо. 

Результати. Дослідження, відзначені Нобелівською премією з економіки 2021 р. «за емпіричний внесок в економіку праці» (Д. Кард) та «методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків» (Дж. Ангріст, Г. Імбенс), насамперед доводять факт поширення природних експериментів, проблема лише в тому, щоб уміти знаходити відповідні умови для їх проведення. Зокрема, науковці констатують, що зміни в політиці, які відбуваються в одному регіоні, але не стосуються іншого, податкові пільги, різниця в умовах зарахування дітей на навчання у школах, тривалість навчання тощо – це ті випадкові події, які без стороннього впливу (будь-якого штучного втручання) поділяють людей на групи: тих, до яких застосовуються зміни, та тих, які їх не зазнають (т. зв. групи контролю). Зокрема, Дж. Ангріст та Г. Імбенс під час проведення одного з природних експериментів з’ясували, що ті особи, які навчаються довше, у майбутньому заробляють більше: додатковий рік навчання для людини позначається в середньому збільшенням її заробітку на 9%. Д. Кард, провівши інший природний експеримент, не лише не підтвердив, а й до певної міри спростував усталений висновок економічної теорії про наявність зворотного причинно-наслідкового зв’язку між зростанням мінімальної заробітної плати та рівнем зайнятості на ринку праці. підвищення мінімальної заробітної плати, за результатами проведеного експерименту, позитивно вплинуло на зайнятість у сегменті низькокваліфікованої робочої сили. Досліджуючи проблеми імміграції, науковець довів, що економічні наслідки від в’їзду в країну нових мігрантів є мінімальними. Нобелівські лауреати 2021 р. зробили «революцію» в емпіричних дослідженнях у сфері соціальних наук, суттєво підвищивши здатність шукати відповіді на актуальні економічні питання, виявляти більш достовірні причинно- наслідкові зв’язки за допомогою принципово іншого інструментарію дослідження, яким є природні експерименти.

Перспективи. Незважаючи на те, що причинно-наслідкові зв’язки під час природних експериментів доволі складно визначити, це не скасовує важливості результатів їх проведення. Якщо якість отриманих доказів засвідчує ефект вірогідності або індикативності втручання у перебіг природного експерименту, науковці та особи, від яких залежить прийняття відповідальних рішень, мають аналізувати, як найкращим чином використати отримані докази для впровадження перспективних практик в економічній та соціальній сферах людського життя. З метою підвищення ролі природних експериментів у майбутньому важливо визначати ті сфери їх застосування, в яких оцінка результатів проведення природних експериментів набуває найбільшої цінності. Конструювання «дизайну» нового природного експерименту до початку його проведення, передбачає необхідність співпраці осіб, які згодом прийматимуть відповідні рішення, з дослідниками в напрямку розробки відповідної методології, ідентифікації наявних даних, вироблення механізму щодо збору нових даних для забезпечення достовірності результатів майбутнього природного експерименту та адекватності виявлених причинно- наслідкових зв’язків у досліджуваних явищах. попит на докази реального якісного впливу різних програм і політик зростає й буде зростати, що вимагатиме з боку зацікавлених сторін та дослідників кращого розуміння переваг і можливостей застосування результатів природних експериментів.

Ключові слова: природний експеримент, причинно-наслідковий зв’язок, економіка праці, мінімальна заробітна плата, освіта, термін навчання, дохід, імміграція, ринок праці.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Orcutt, Guy H. and Alice G. Orcutt (1968). Incentive and Discincentive Experimentaiton for Income Maintenance Policy Purposes. American Economic Review. Vol. 58, No. 4, 754–772.

Simon, Julian L. (1966). The Price Elasticity of Liquor in the U.S. and a Simple Method of Determination. Econometrica, 34, 193–205.

Smith, V. (1994). Economics in the Laboratory. Journal of Economic Perspectives. Vol. 8. No. 1. pp. 113–131.

Smith, V. (1989). Theory, Experiment and Economics. Journal of Economic Perspectives. Vol. 3, No. 1. pp. 151–169.

Sims, C. (1972). Money, Income and Causality. American Economic Review. Vol. 62, No. 4. p. 540–552.

Sargent, T. J. (1991). Equilibrium with signal extraction from endogenous variables. Journal of Economic Dynamics and Control. Vol. 15, No. 2. p. 245–273.

Banerjee, A., Duflo E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. 320 P.

Kremer, M. (1993). Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990. The Quarterly Journal of Economics (The MIT Press). Т. 108 (3), p. 681– 716.

Дэвид Эдвард Кард / David Card. Биография. URL: https://www.peoples.ru/ science/economy/david_card/ (дата звернення 26.12.2021).

Джошуа Ангрист. Биография. URL: https://redday.ru/people/Angrist_Dzhoshua_ Devid (дата звернення 26.12.2021).

Гвідо Імбенс (голландсько-американський економіст). URL: https://www. britannica.com/biography/Guido-Imbens (дата звернення 26.12.2021).

Imbens, G. W. and J. D. Angrist (1994). Identification and estimation of local average treatment effects. Econometrica, 61. р. 467–476.

Корнилюк Р. Нобелівська історія – 2021: за що насправді отримали нагороду Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс. URL: https://mind.ua/ publications/20232144-nobelivska-istoriya-2021-za-shcho-naspravdi-otrimali- nagorodu-devid-kard-dzhoshua-angrist-i-gvido-imb (дата звернення 26.12.2021).

Card, D., and A. B. Krueger (2000). Minimum wages and employment: A case study of the fastfood industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply. American Economic Review, 90 (5), р. 1397–1420.

Natural experiments help answer important questions. The Prize in Economic Science 2021. The Royal Swedish Academy of Sciences. www.kva.se. URL: https:// www.nobelprize.org/uploads/2021/10/popular-economicsciencesprize2021-3.pdf (дата звернення 04.01.2022).

Angrist, J. D., G. W. Imbens, and D. B. Rubin (1996). Identification of causal effects using instrumental variables. Journal of the American Statistical Association, 91, р. 444–472.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.01.157

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.