Дослідження концепції організації проєктування та оцінка факторів формування економічної ефективності інвестиційних проектів

Петро Микитюк, Юлія Микитюк, Ярослав Завитій

Анотація


Вступ. розширення напрямів діяльності підприємств сприяло формуванню нової концепції управління – управління проєктами. Необхідність і доцільність розвитку такого напряму діяльності підприємства як управління проєктами зумовлені зростанням масштабів і складності проєктів, посилюванням вимог до термінів їх розробки, впровадження та реалізації, оптимізації використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів, якості робіт і кінцевих результатів.

Мета дослідження полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні концепції інвестиційного проєктування та оцінки факторів формування економічної ефективності проєктів на підприємстві.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові і спеціальні методи пізнання: аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення і формальної логіки, системного підходу, класифікації, статистичного аналізу, узагальнення, спостереження, математичної статистики, моделювання, конкретизації, техніко-економічних розрахунків.

Результати. З’ясовано, що реальні організаційно-технологічні норми виконання робіт обумовлюють дискретний характер залежності «час-вартість». Доведено, що мінімальна величина залучення засобів досягається за умови виконання всіх робіт проєкту з мінімальною тривалістю (максимальною інтенсивністю) на певних етапах. Оцінено, що виконання робіт, які забезпечують мінімальну величину залучення засобів, відповідає мінімальному терміну виконання проєкту. Ці результати є в основі запропонованої методики, яка максимізує ефективність інвестицій.

Перспективи. перспективою вбачається поширення концепції проєктування на стадії календарного планування, де виникає необхідність оптимізації розрахункових термінів виробництва, що буде суттєвим важелем підвищення інтенсивності виконання окремих робіт, які супроводжуються їх здорожчанням на різних етапах виконання робіт, з урахуванням факторів ризику та невизначеності.

Ключові слова: проєктування, економічна ефективність, інвестиційний проєкт, інтенсивність виконання робіт, функціональна залежність.


Повний текст:

PDF>Без заголовку

Посилання


Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: моногр. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Гринчуцький В. І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 236–243. URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/49. pdf

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств. Економіка промисловості. 2011. № 2–3 (54–55). С. 188–192.

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України № 186 від 22 грудня 2017 р. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту. URL: https://ips. ligazakon.net/document/view/ME171447?an=1

Постанова Кабінету Міністрів України № 684 від 18.07.2012 «Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів». URL: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1279 від 13.11.2012 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка». URL: http://www.me.gov.ua/ LegislativeActs/Detail?lang=ukUA&id

Marion, A. (1999). Le Diagnostic d’Entreprise [Business Diagnosis]. Paris: Ed. ECONOMICA.

Semenets-Orlova I., Mykytyuk P., Blishchuk K., Skoryk H., Pidlisna T., Trebyk L. Outsourcing as a tool of strategic planning in public administration. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39, No 3. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/ article/view/4718/0

Brych V., Halysh N., Borysiak O., Zhekalo G., Sokol M. Management Model of Energy Enterprises Innovative Development Within Physiological Working Conditions. Propósitos y Representaciones. 2021. Vol. 9 (SPE3), e1173. URL: http://dx.doi. org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1173

Natalia Selivanova, Valentyna Borkovska, Nataliіa Holiachuk, Mykhailo Huz, Oleksandr Zaitsev. Improving Accounting and Management of Settlements with Foreign Suppliers in the Context of Global Digitalization on the Example of Agricultural Enterprise. Journal of Agriculture and Crops, Vol. 8, No 3, July 2022. URL:https:// essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88928/1/Selivanova_et_al_ Accounting_2022.pdf;jsessionid=372E187AF5787151E03C8228DE2AED53

Kotys N. V., Mykytyuk Yu. I. Methodical approaches to the analysis of the effectiveness of fixed assets of construction organizations on the basis of economic – mathematical modeling. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (N 05). URL: https:// www.revistaespacios.com/a20v41n05/20410504.html

Trush І. Methodical approaches to managing the efficiency of enterprise resources. EUREKA: Social and Humanities. 2021. Vol. 1 (N 01). URL: http://www.journal.eu-jr. eu/social/article/view/1605
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.169

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.