Облік, оподаткування і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах кризових явищ

Василь Дерій, Володимир Муравський, Наталія Починок, Світлана Сисюк, Наталія Зарудна

Анотація


ОБЛІК, ОПОДАтКУВАННЯ І КОНтРОЛЬ ДІЯЛЬНОСтІ СУБ’ЄКтІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УмОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

 

Аналітична записка за результатами науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний універистет, 15 червня 2022 року)15 червня 2022 року відбувся науково-практичний круглий стіл з міжнародною участю на тему «Облік, оподаткування і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах кризових явищ».

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.