Облік у смартмісті з комбінованим використанням технології Інтернет речей та геоінформаційних систем

Володимир Муравський, Олександр Кундеус, Анна Грицишин, Руслана Луців

Анотація


Вступ. Сучасний етап розвитку смартміст потребує розробки дієвих методик діджиталізації облікових процесів. Для оптимізації управління господарськими інституціями та смартмістом загалом необхідна різностороння облікова інформація, яка генерується технологією Інтернет речей (ІоТ), у поєднанні з відомостями про територіально-просторове перебування жителів. Зонування міського простору формує додатковий інформаційний ресурс для цілей обліку та управління, що визначає важливість та затребуваність науково-прикладних розробок у цій сфері.

Мета статті полягає в удосконаленні обліку у смартмісті в умовах комбінованого використання технології Інтернету речей та геоінформаційних систем у різних галузях економіки.

Методи. Виконання наукового дослідження для реалізації його мети передбачає використання системного методичного підходу у поєднанні з інноваційним, функціональним методами та методичним інструментарієм узагальнення, бібліографічного і компаративного аналізу.

Результати. Обґрунтовано доцільність комбінованого застосування технології Інтернет речей (ІоТ) та геоінформаційних систем (GIS) у бухгалтерському обліку в умовах смартміста. Удосконалено методику обробки облікової інформації з використанням технології ІоТ та GIS у галузях економіки смартміста: пасажирських перевезеннях у частині обліку витрат і доходів перевізників на основі даних про кількість і тривалість поїздок; паркуванні транспорту – обліку витрат і доходів паркувальних операторів залежно від кількості і тривалості паркування транспортних засобів; паливо-енергетичному секторі та ЖКГ – обліку споживання енергоресурсів з використанням автоматизованих лічильників у споживачів і надавачів комунальних послуг; екології й урбаністиці – розрахунку та обліку ставок оренди комунальної власності та місцевого оподаткування бізнесу на основі даних про екологічну й урбаністичну привабливість місця розташування; охороні здоров’я – обліку витрат і доходів закладів охорони здоров’я з урахування кількісно-часових параметрів медичного обслуговування жителів; інших сферах та адміністративних послугах – обліку з урахуванням кількості осіб, яким надані послуги, тощо. Виокремлено спільні для різних галузей економіки домінанти обліку в смартмісті: автоматичність, двовимірні калькуляційні одиниці, просторова пов’язаність, аналітичність, інтегрованість, пооб’єктна ідентифікованість, повнота врахування, зменшена періодичність тощо. Дотримання наведених домінант обліку забезпечує прозорість, достовірність, повноту, оперативність та справедливість в опрацюванні облікової інформації для цілей управління у смартмісті.

Перспективи. Методика використання облікової інформації, наданої технологіями ІоТ та GIS, для діджиталізації управління функціонуванням смартміста є предметом наступних наукових пошуків.

Ключові слова: облік, смартмісто, транспорт, комунальні послуги, адміністративні послуги, технологія Інтернет речей, геоінформаційні системи.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


SMART CITY INDEX. International Institute for Management Development. URL: https://www.imd.org/_wcc-press-hidden-landing/smart-city-index-folder

Intelligent Transportation System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Application (Traffic Management, Road Safety & Security), By Region, And Segment Forecasts. 2023 – 2030. 2022. 160 p. 978-1-68038-036-1. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation- systems-industry

Alsaid Loai, Mutiganda Jean. Accounting and smart cities: New evidence for governmentality and politics. Corporate Ownership and Control. 2020. № 17. P. 158. URL: https://doi.org/170. 10.22495/cocv17i3art12

Karatzimas Sotirios. Government accounting literacy as an attribute of smart citizenship. Public Money & Management. 2021. P. 1-9. URL: https://doi.org/10.10 80/09540962.2021.1965311

Alsaid Loai. Smart city dynamics and multi-level management accounting: unfolding a case of sustainable enterprise resource planning. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. 2021. Vol. 13 № 1. P. 30-54. URL: https://doi. org/10.1108/SAMPJ-08-2020-0283

Li Xiaoguang. Optimization of Accounting Information System for Enterprises in Smart City by Intelligent Sensor under the Internet of Things. Wireless Communications and Mobile Computing. 2022. Vol. 2022. P. 1-11. URL: https://doi. org/10.1155/2022/6205940

Loia Francesca, Maione Gennaro. Social Accountability of Local Governments in Smart Cities: A Multiple Case Study. Managing Smart Cities. 2022. P. 181-197. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93585-6_10

Задорожний З., Корнят І. Облік пасажирських перевезень в умовах автоматизованого управління пасажиропотоками. Вісник економіки. 2022. № 2. С. 73-85. URL: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.02.073.

Song Junkang, Liang Ji. Agricultural Internet of Things Application in the Construction of Regional Smart Cities. Mobile Information Systems. 2022. № 5. P. 1-12. URL: https://doi.org/10.1155/2022/2644867

Muravskyi Volodymyr. Accounting and Cybersecurity: Monograph. Scientific Editor – Z.-M. Zadorozhnyi. Kindle Publishing, KDP, Seattle. USA. 2021. 200 p.

SMART CITY: Технології «розумного міста» та їх цільове призначення. Портал цифрового перетворення України E-Ukraine. URL: https://eukraine.org.ua/ua/ news/smart-city-tehnologiyi-rozumnogo-mista-ta-yih-cilove-priznachennya

Муравський В.В. Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Бізнес-інформ. 2013. № 11. (423). С. 128-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2013_11_22
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.