РІЗНОВИДИ ІНДИКАТОРІВ ТА ВИДІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ

Олена Головко

Анотація


Визначено важливість узагальнення різних індикаторів діяльності суб’єкта господарювання щодо проведення аналізу стану його функціонування. Узагальнено індикатори фінансової стабільності банків та наведено ключові ознаки у визначенні різновидів таких індикаторів. Розкрито множину різновидів фінансової стабільності банків.


Ключові слова


банк; стабільність; розвиток; індикатори діяльності; класифікаційні ознаки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азаренкова. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2006. - 328 с.

Барановський О. І. Стійкість банківської системи України / О. І. Барановський // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 75-87.

Загальна практична методологія розрахунку індикаторів фінансової стабільності для депозитних установ - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. - Режим доступу: www.bank.gov. ua.

Eichengreen B. Staying afloat when the wind shifts: External factors and emerging- market banking crises /B. Eichengreen, A. Rose. - NBER Working paper. - 1998. - № 6370. - Режим доступу: www.nber.org.

Kaminsky G. The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems / G. Kaminsky, C. Reinhart //American Economic Review. - 1999. - Vol. 89 (June). - P. 473-500.

Sachs J. Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995 / J. Sachs, A. Tornell, A. Velasco - NBER Working Paper. - 1996. - № 5576. - Режим доступу: www.nber.org.

Hardy D. Leading indicators of banking crises: Was Asia different? / D. Hardy, C. Pazarbasioglu. - IMF Working paper. - 1998. - № 98/91. - Режим доступу: www.imf.org.

Edison H. Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system. Board of Governors of the Federal Reserve / H. Edison. - System International Finance Discussion Paper. - 2000. - № 675. - Режим доступу: www.frb.org.

Gonzalez-Hermosillo B. Determinants of banking system fragility: A case study of Mexico / B. Gonzalez-Hermosillo, C. Pazarbasioglu, R. Billings. - IMF Staff Papers. - 1997. - № 44. - P. 295-314.

Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности/рук. авт. коллектива С. М. Дробышевский - М.: ИЭПП, 2006. - 305 с.

Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. - Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валютный Фонд, 2007. - 326 с.

Петриченко Л. Ю. Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» /Л. Ю. Петриченко. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. - 18 с.

Циганов С. А. Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н.: спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / С. А. Циганов. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 2006. - 39 с.

Процик Т. В. Гоошово-кредитні засоби регулювання національної економіки: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Т В. Процик. - Суми: УАБС НБУ, 2008. - 24 с.

Михайлюк Р. В. Основні критеріїоцінювання фінансової стійкості комерційного банку / Р. В. Михайлюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Т. 17. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - С. 224-232.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.