ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Богдан Малиняк

Анотація


За результатами проведеного опитування сільських, селищних і міських голів проаналізовано участь інститутів громадянського суспільства у бюджетному процесі на місцевому рівні. Встановлено проблеми залучення громадськості до формування та використання бюджету. Обґрунтовано напрямки активізації участі громадян в управлінні місцевими бюджетами.


Ключові слова


місцеві бюджети; бюджетний процес; громадянське суспільство; суспільні послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Б’юкенен Дж. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежні бачення держави/Джеймс М. Б’юкенен, Річард А. Масґрейв: Пер. з англ. - К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. - 175 с. - (Актуал. світ. дискусії).

Циммерманн Х. Муниципальные финансы: Учебник /Хорст Циммерманн. - М.: Дело и Сервис. - 2003. - 352 с.

Христенко В. Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы/В. Б. Христенко. - М.: Дело, 2002. - 608 с.

Свяневич П. Основы фискальной децентрализации. Справочное руководство для стран с переходной экономикой/Павел Свяневич. - Будапешт: Институт открытого общества, 2003. - 77 с.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. Зі змінами і доповненнями станом на 01.01.2010 р. /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 280%2F97-%E2%F0&zahyst=4/UMfPEEGznhhiU6.ZiQYNpbgHdlt6sFggkRbl1c

Акімова І. Становлення ефективної системи регулювання видатків місцевих бюджетів /1. Акімова, Т. Вахненко. - К. : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. - 2004. - 14 с.

Що Ви відчуваєте, коли сплачуєте податки? Соціологічне опитування/Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=440

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України” № 1837 від 27 грудня 2006 р. Зі змінами і доповненнями станом на 01.01.2010 р. /Режим доступу: http://Zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1837-2006-%EF


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.