МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Ольга Єрмакова

Анотація


Проаналізовано різні теоретичні підходи до трактування змісту концепції маркетингу взаємовідносин, розглянуто роль галузевих організацій у впровадженні даної концепції на прикладі співробітництва Української асоціації підприємств чорної металургії та Арабського союзу чавуну та сталі.


Ключові слова


маркетинг взаємовідносин; металургійна галузь; галузеві організації; зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Осипов В. М. Трансформація організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності продукції металургійної галузі: дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.07.01 / Осипов Володимир Миколайович - Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2006. - 439 с.

Мороз Л. А. Маркетинг відносин: проблеми понятійного апарату/ Л. А. Мороз, Ю. М. Князик // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - 2007. - № 605. - С. 96-103.

Федотова І. В. Система управління маркетингом взаємовідносин АТП зі споживачами послуг // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «Экономика транспортного комплекса». - 2008. - № 12. - С. 66-75.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. /Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб.: Питер, 2006. - 464 с.

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж.А. Касілоне [пер. з англ. під ред. Т. В. Співаковської, С. В. Співаковського]. - .:Хімджест, ПЛАСКЕ. - 2009. - 208 с.

Артюхова Т. З. Сущность и особенности маркетинга взаимоотношений // Известия Томского политехнического университета. - 2006. - Т. 309. - № 4. - С. 196-199.

Осипов В. М. Управління конкурентоспроможністю продукції металургійної галузі: Монографія /За наук. ред. академіка Букринського Б. В. - Одеса: Евен, 2005. - 296 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку /За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. - К.: ІЕП, 2003. - 1008 с.

Тюлькина С. Институты чугуна и стали в международной практике [Електронний ресурс]/С. Тюлькина, В. Гринберг //Офіційний сайт аналітичного центру «Национальная металлургия». - 2005. - Режим доступу: http:// www.nmet.ru/a/2005/04/24/92.html.

Osipov V. The World Steel Market: Position of the Ukrainian Steel Industry / V. Osipov, O. Yermakova //ArabSteel. - Syria: AISU. - № 336-367. - November- December. - 2006. - P.17-24.

Burkinsky B. V. Export of Iron and Steel Products from Ukraine to AISU’s Countries: Analysis and Perspective /Boris V. Burkinsky, Vladimir N. Osipov, Dmytro Bilokurov,

Olga A. lermakova //Arab Steel. - Suria: AISU. - September-October. - 2007. - P. 32-37.

Єрмакова О. А. Передумови формування в Україні регіональних сервісних металокластерів зі спеціалізацією на арабський ринок // Экономические инновации. - 2009. - № 36. - C. 12-20.

Дутова Н. В. Электронные торговые площадки в металлургии: причины недостаточного развития //Экономика и право. - 2006. - № 2 (15). - C. 50-55.

Єрмакова О. А. Експортний потенціал металургійного підприємства: оцінка та шляхи покращання його використання //Экономические инновации. Выпуск 33: Управленческие механизмы и инструментарий развития экономических систем. - Одесса: ИП РЭЭИ НАНУ, 2008. - C. 133-142.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.