ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Володимир Яцура, Ірина Лісовська

Анотація


Розглянуто суть понять «державне управління», «державний сектор економіки» та доцільність їх використання у економіці ринкового типу. Проаналізовано ефективність управління державними корпоративними правами у промисловості України.


Ключові слова


державне управління; державний сектор економіки; державний акціонерний капітал у промисловому секторі економіки; ефективність управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / За ред. С. В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.

Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. Навч. посібник. - К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. - 606 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогрес, 1978. - 494 с.

Камишанська М. О. Державна власність на сучасному етапі розвитку економіки України /НАН України. Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2003. - 144 с.

Руденський П. О. Теоретические проблемы функционирования государственного сектора экономики //Общество и экономика. - 1994. - № 7-8. - С. 103-123.

Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. - К.: «АртЕк», 2000. - 640 с.

Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - Т. 2. - М.: Республика, 1992. - 400 с.

Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 718 с.

Сорде Б. Розвиток взаємовідносин між державою та підприємствами у Франції //Економіка України. - 1995. - № 3. - С. 67-71.

Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 367 с.

Програмі «Власність народу» від 3 червня 2005р. № 413. Електронний ресурс. Доступно з: йїїр://веагсй.ііда2акоп. иа.

Шашина М. В. Управління державним сектором економіки України в сучасних умовах // Економіка та держава, 2009. - № 9. - С. 51-52.

Про виконання завдань, що випливають з посилань Президента України до Верховної Ради України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1394. Електронний ресурс. Доступно з: http://www.kmu.gov.ua.

Звіт про результати управління корпоративними правами держави в господарських товариствах за 9 місяців 2009 року. Електронний ресурс. Доступно з: http://www.spfu.gov.иа.

Червова Л. Г., Кузьменко Л. М., Васильченко Е. Р., Камышанская М. А. Анализ эффективности госсектора промышленности // Управление экономикой переходного периода. - Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2002. - С. 3-34.

Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 року. Електронний ресурс. Доступно з: http://zakon.rada.gov. иа.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.