МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ - ПРІОРИТЕТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лідія Лісовська, Оксана Юринець

Анотація


Розглянуто окремі елементи формування механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства, які базуються на менеджменті якості. Особливу увагу приділено досвіду добровільного сертифікування в Україні.


Ключові слова


конкурентоспроможність; менеджмент якості; показники; механізм забезпечення; управління витратами

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Воронкова А. Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія /Воронкова А. Е., Калюжна Н. Г., Отенко В. І.; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - X. : ВД “ІНЖЕК”, 2008. - 512c.

Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. /Тарнавська Н. П. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 570 с.

Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю / Ю. О. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2 (80). - С. 60-65.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера /(Дяків Р. С., Бохан А. В., Горбаль В. М., Гуриненко О. М. та ін.]; за ред. Р. С. Дяківа. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. - 703 с.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции/Фейгенбаум А.; пер.с англ.. - М.: Экономика, 1986. - 471 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.