РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ

Галина Захарчин

Анотація


Характеризується взаємозв ’язок етапів системи управління знаннями, інституцій та природи пізнання знання через призму організаційної культури. Висвітлюється роль організаційної культури та її мотиваційний вплив на компетенцію персоналу і трансформацію індивідуальних знань у колективні.


Ключові слова


організаційна культура; управління знаннями; інтелектуальний капітал; компетенція; ментальні моделі команд; мотивація; цінності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вовканич С. Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С. Й. Вовканич, Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2007. - № 4. - С. 7-19.

Джерард П. Ходкинсон. Компетентная организация: психологический анализ стратегического менеджмента /Ходкинсон Джерард П., Сперроу Пол Р.; пер.с англ. - Х.: из-во Гуманитарный центр, 2007. - 392 с.

Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань/А. Колот //Україна: аспекти праці. - 2007. - № 4. - С. 4-9.

Sveiby K. E. Thy New Organisational Wealth-Meneging and measuring Knewledge- BasedAssets.-San-Fransisko, 1997.

Ревуцька Н. В. Формування концепції інтелектуалізації бізнесу в сучасній парадигмі управління / Н. В. Ревуцька //Формування ринкової економіки, збірник наук. праць. - Спец. Випуск: Економіка підприємства: теорія і практика. - Ч.ІІ.- К.: КНЕУ, 2008. - С. 543-548.

Бенсік А., Богнар К. Критерії успіху діяльності організації, яка базується на знаннях, або необхідність зміни стилю управління / А. Бенсік, К. Богнар // Проблеми та перспективи управління в економіці. - 2007. - № 2. - С. 50-59.

Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Про використання культурологічної парадигми в економічній науці / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк //Актуальні проблеми економіки.

- 2008. - № 12(90). - С. 6-9.

Гавкалова Н. Л. Формування та використання інтелектуального капіталу. Наукове видання /Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. - 252 с.

Воронкова А. Е. Корпорації: управління та культура [Монографія] / А. Е. Воронкова, М. М. Бабяк, Е. Н. Коренєв, І. В. Магура. За ред А. Е. Воронкової. - Дрогобич: Вимір, 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.