ФІСКАЛЬНІ МЕЖІ ЕКСПАНСІЇ БОРГОВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Андрій Крисоватий

Анотація


Розглянуто теоретико-організаційні підвалини формування ефективного співвідношення податкових і боргових фінансів та обґрунтовано необхідність акцентування уваги в умовах фінансової кризи на доцільності збільшення державного боргу України. Запропоновано оптимальні межі фіскальної експансії держави у площині пошуку ефективних джерел покриття видатків бюджету.


Ключові слова


фіскальна політика; боргові фінанси; економічне зростання; державні запозичення;доходи бюджету; податкове навантаження; суспільні блага

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост / / Вопросы экономики. - 2002. - № 9. - С. 18-45.

Балацкий Е., Конышев В. Роль государственного сектора в национальной экономике: общемировые тенденции // Общество и экономика. - 2003. - № 7¬8; Нигматулин Р Об оптимальной доле государственных расходов в ВВП и темпах экономического роста // Вопросы экономики. - 2003. - №3; Тамбовцев В. Об экономическом росте и размерах государства //Вопросы экономики. - 2003. - №6.

Barro R.J. Inequality and Growth in Panel of Countries. 1999. www. harvard. edu; Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост // Общество и экономика. - 2005. - № 3.

Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України. - 2004. - №6.

Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання: Монографія. - Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2000.

Балацкий Е. О природе несостоятельности российской фискальной системы // Общество и экономика. - 2004. - №11 - 12.

Вавилов А., Трофимов Г Стабилизация и управление государственным долгом России//Вопросы экономики. - 1997. - №12.

Балацкий Е., Свистунов В. Прогнозирование внешнего долга: модели и оценки // МЭиМО. - 2001. - №2.

Іващук О. Т., Кравчук Н. Я. Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика // Світ фінансів. - 2004. - Випуск 1.

Іващук О.Т Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2004. - С. 69-131.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.