АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СКЛЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Галина Бак

Анотація


Проаналізовано загальні тенденції розвитку світового ринку скла. Розглянуто стан та розвиток вітчизняних підприємств, що займаються виробництвом скла та виробів з нього з початку становлення незалежності України. Визначено стратегічні орієнтири розвитку підприємств на основі реалізації його інноваційної складової. Досліджено чинники середовища підприємства, які стимулюють та обмежують інноваційну активність.


Ключові слова


ринок скла; інноваційна активність підприємства; екологічні фактори; стимулювання інноваційної активності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Инновационный менеджмент /Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - М.: ЦИСТ, 1998. - 559 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. - 278 с.

Менеджмент організацій: Підручник/За заг. ред. Л. І. Федулової. - К.: Либідь, 2003. - 448 с.

Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / Макаренко І. П., Трофимчук О. М., Кузьменко В. П. та ін.; За ред. І. П. Макаренко. - К.: УІДНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. - 123 с.

Власова А. М. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 92 с.

Аналітичний огляд світової скляної промисловості АПСП «Скло України» www.sklo.kiev.ua.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.

Стекольная индустрия Украины: состояние, динамика и перспективы развития 2002-2008 гг.., Киев, 2009. - 262 с.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (Кіотський протокол ратифіковано Законом N1430-IV (1430¬15) від 04.02.2004) http://zakon.rada. gov, ua/

Канюка И. В. Современные екологические аспекты стекольного производства. Киотский протокол как возможный источник инвестирования в развитие стекольной промышлености Украины: аналитический обзор. Черкассы, 2008. www.sklo.kiev.ua.)

Гривковський В. О. «Скляна залежність». - «Голос України». - 8липня 2008р., ел. в.

Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 229 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 9. - С. 549.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.