ДВОЇСТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХНІЙ ПОДВІЙНИХ ЗАПИС: ВИТОКИ Й ТЛУМАЧЕННЯ

Петро Хомин

Анотація


Розглянуто витоки подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. На основі критичного аналізу цих теорій та матема­тично-дедуктивного осмислення сутності обґрунтовується авторський підхід до тлумачення необхідності одночасного відображення господарських операцій на різних рахунках, що кореспондують між собою.


Ключові слова


двоїстість операцій; рахунки; подвійний запис; теорія бухгал¬терського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Счетные теории А. М. Галагана в комментариях Я. В. Соколова. - Житомир: ЖГТУ, 2007. - 83 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

Шер Й. Ф. Бухгалтерия и баланс /Шер И. Ф. - 4-е изд.: Пер. с 5-го нем. изд. С. И. Цедербаума. Под ред., дополн. и примеч. Н. С. Лунского. - М.: Экономическая жизнь, 1926. - 575 с.

Палий В. Ф. О предмете бухгалтерского учёта / Палий В. Ф. // Бухгалтерский учёт, 2006. - №5. - С. 55-58.

Малышев И. В. Теория двойственности отражения хозяйственных актов в бухгалтерском учёте /Малышев И. В. - М.: Статистика, 1971. - 111 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Вид. друге. Т. 23. - К.: Політвидав України, 1963. - 847 с.

Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. ІІ. Навч. посібн. 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир ПП “Рута”, 2001. - 512 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія/Мочерний С. В. - К.: “Видавничий центр “Академія”, 1999. - 583 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Вид. друге. Т. 24. - К.: Політвидав України, 1964. - 598 с.

Цыганков К. Ю. Очерки теории и истории бухгалтерского учёта / Цыганков К. Ю. - М.: Магистр, 2007. - 462 с.

Блатов Н. А. Основы общей бухгалтерии / Блатов Н. А. - 5-е изд. - Л. - М.: 1931.

Лозинский А. И. Курс теории балансового учёта в связи с промышленным, сельскохозяйственным и торговым учётом / А. И. Лозинский. - М.: ВП “Союзоргучёт”, 1938. - 216 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.