ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Алла Мельник, Сергій Підгаєць

Анотація


Розглянуто сутність та роль державно-приватного партнерства у розвитку економічних процесів країни. Визначено найбільш характерні ризики взаємовідносин держави та бізнесу. Охарактеризовано можливі форми взаємовідносин держави і бізнесу та запропоновані механізми їхнього застосування на прикладі деяких галузей економіки.


Ключові слова


державно-приватне партнерство; державний сектор економіки; приватний сектор економіки; концесія; лізингові угоди; спільні підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власов А. "Особый путь Петербурга в сфере государственно-частного партнерства "//http://www.konkir.ru/article.httml?id=3772

Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном /Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. - К.: "К.І.С.", 2008. - 146.

Кузьминов Я. И. Государственно-частное партнерство: на пути к эффективности // http:www.hse.ru.

Вільна енциклопедія "Вікіпедія"//http://uk.winipedia.org./wiki.

Павлюк К. В., Павлюк С. М. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави //Наукові праці КНТУ. Економічні науки. - 2010. - Вип. 17.

Закон України № 2404-VI "Про державно-приватне партнерство"//http:// www.rada.gov.ua

Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления //http://www.strana-oz.ru/?numid=2&article=988.

Данасарова С. Д. Институт частно-государственного партнерства: становление и развитие в России: Автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.01 / Восточно-Сибирский гос.технологич. ун-т. - Улан-Удэ, 2007. - 24 с.

Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України "Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Украї¬ні" // http://www. me.gov. ua/control/uk/publish /article/system?

Михеев В. А. Гэсударственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов //http://www.c-society.ru/ wind.php?

Тринчук С. В. Державно-приватне партнерство - теоретичне осмислення феномену //Економіка та держава. - 2009. - №11. - С. 208-211.

Хатаева М. А, ЦиринА. М. Законодательство о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации: проблемы, тенденции, перспекти¬вы //Журнал всероссийского права. - 2008. - №10. - С. 22-24.

Матеріали представництва ООН в Україні з питань розвитку державно¬приватного партнерства в житлово-комунальній сфері економіки.

Public Private Partnership: A Guide for Local Government, May1999 - British Columbia Ministry of Municipal Affair с. - Парал. тит. арк. англ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.