АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА УМОВ КОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ І ЄС

Белла Шелегеда, Михайло Корнєв

Анотація


Розглянуто проблеми і перспективи інтеграційного розвитку України та країн ЄС. Проведено дисперсійний аналіз показників ВВП та інфляції. Зроблено висновок про доцільність формування спільного ринкового простору між Україною та ЄС. Запропоновано концепцію стратегічної конвергенції на основі синхронізації економічних систем різних країн.


Ключові слова


Інтеграція; стратегічна конвергенція; макроекономічні індикатори; синхронізація економічних систем України та країн ЄС

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. - K.: НВЦ НБУВ, 2010. - 232 с.

Проблеми реформування банківської системи України в контексті європей¬ської інтеграції: Інформаційно-аналітичні матеріали. Вил. в /В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Крилова, В. В. Ващенко, Н. В. Грищук та ін. - K., Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2007. - 266 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Pubiication/ research/Centre_S_S/Eurointegration.pdf

Вдосконалення координації грошово-кредитної та фіскальної політики: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. д. е. н. В. І. Міщенко, к. е. н. О. І. Кірєєва і к. е. н. M. М. Шаповалової- К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. - 96 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ Pubiication/research/Centre_S_S/E urointegration. pdf

Масловская Л. К вопросу оценки предпосылок интеграции Украины вЕС // Экономика Украины. - 200в. - № 6. - С. 72-80.

Гэец В. Макроэкономическая оценка денежно-кредитной и валютно-курсовой политики Украины до и во время финансового кризиса // Экономика Украи¬ны. - 2009. - № 2. - С. 5-24.

Перспективы развития мировой экономики: глобализация и неравенство 2007 г. / Международный Валютный Фонд [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.imf.org/externai/russian/index.htm

Перспективы развития региональной экономики / Европа /[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВФ. - Режим доступа: http://www.imf.org/ externai/russian/index. htm в. Державний Комітет Статистики України [Электронный ресурс] / Официальный сайт ГКС Украины. - Режим доступа: http://www. ukrstat.gov. ua/

Офіційне бюро статистики Європейського Союзу / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp. eurostat. ec. europa. eu/portai/page/portai/eurostat/home/

Офіційний сайт Національного Банку України /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov. ua/Statist/index.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.