СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Любов Прийдун

Анотація


Розглянуто цілі проведення стрес-тестування банківських установ. Визначено основні аспекти та особливості проведення стрес-тесту кредитного ризику банку. Охарактеризовано завдання, переваги і недоліки його використання.


Ключові слова


кредитний ризик банку; стрес-тестування кредитного ризику; оцінка кредитного ризику

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бєленька Г. Стрес-тестування як метод оцінки стабільності банківської системи: етапи, методологія та світовий досвід // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2008. - № 2. - С. 187-195.

Ковалев П. Методология сценарного анализа //Банковское кредитование. - 2007. - № 5. - С. 52-61.

Кудрявцева М. Что тестирует стрес-тест?//Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 2. - С. 54-57.

Дубков С. Стресс-тестирование - инструмент оценки банковских рисков // Банкаускі веснік. - 2008. - № 5. - C. 17-23.

Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, схвалена Постановою Правління НБУвід 15.03.2004, № 104. [Електроннийресурс]:http: //zakon.rada.gov. ua.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках, схвалена Постановою Правління НБУ від 06.08.2009, № 460. [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov. ua

Верхуша Н. Стрес-тестування кредитного ризику банку // Проблеми і перспективи розвитку банківськоїсистеми України: 36. тез доповідей ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції(28-29жовтня 2010p.). - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”. - 2010. - Т. 2. - С. 88-91.

Чубарова Г., Коликова Е. Стресс-тестирование банков: повышение результативности // Финансовая грамотность (V Інтернет-конференція). [Електронний ресурс]: http://finlearn.ru

Офіційний сайт Агентства Республіки Казахстан по регулюванню і нагляду фінансового ринку і фінансових організацій. [Електронний ресурс]: http:// www.afn.kz.

Моисеев С. Тайны стресс-тестов //Банковское дело. - 2010. - № 6. - С. 36¬38.

Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики). [Електронний ресурс]: http://www. cbr.ru.

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году. [Електронн ий ресурс]: http://www. cbr. ru

Офіційний сайт Центрального банку Російської Федерації. [Електронний ресурс]: http://www.cbr.ru

Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]: http:// www.bank.gov. ua

ГаврилинА. Сущность и особенности стресс-тестирования для кредитного риска //Транспортное дело России. - 2009. - № 1. - С. 99-102.

Самойлов Е. Подход к стресс-тестированию платежной позиции банка // Управление в кредитной организации. - 2006. - № 1. - С. 8-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.