ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Кифяк, Ірина Дерій

Анотація


Розглянуто проблеми державної підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано конкретні пропозиції, впровадження яких спрямоване на пришвидшення розвитку аграрного сектору на основі створення сприятливого інституційного клімату. Значну увагу приділено розробці завдань комплексної стратегії державної підтримки розвитку підприємств сільського господарства.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; державна підтримка; розвиток; аграрний сектор; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр.": станом на 7 черв. 2001 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 11. - С. 52. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2238- 14.

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України": станом на 24 черв. 2004 року [Електронний ресурс]/Верховна Рада України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 49. - С. 527. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg= 1877-15.

Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року": станом на 18 жовт. 2005 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 1. - С. 17. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982- 15&р=1267781825075995.

Олійник Т. І. Державна підтримка аграрного сектору економіки України / Т. І. Олійник // Економіка АПК. - № 7. - 2009. - С. 80-85.

Лузан Ю. А. Розвиток державної підтримки аграрного сектору України в умовах членства в СОТ/Ю. А. Лузан // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 6-12.

Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку: [доп. на Дев’ятих річних зборах Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників 26-27 квіт. 2007]/М. Я. Дем’яненко. - К. - 2007. - С. 36.

Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій / А. В. Лісовий //Економіка АПК. - 2009. - № 8. - С. 117-120.

Сільське господарство України: статистичний збірник. - К.: Держкомстат України. - 2010. - 320 с.

Земельний Кодекс України: за станом на 31 грудня 2009 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Вид. А. В. Паливода, 2009. - 104 с. - (Кодекси України).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.