МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ

Анжеліка Крутова

Анотація


Досліджені існуючі концепції нових вимірів бухгалтерського обліку і підвищення його динамічності. Оцінені перспективи надання нового напряму розвитку існуючої облікової системи з метою поглиблення її перспективної спрямованості. Запропонована економетрічна інтерпретація моделі бухгалтерського балансу.


Ключові слова


бухгалтерський баланс; майно; модель; економетрична інтерпретація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kieso D.E. Intermediate Accounting [Text]/Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. - 10th Edition. - New York : John Wiley Sons, 2000 - 1528 p.

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета /Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 496 с.

Waymire, G. Accounting History in the 21th Century [Text]/ Gregory Waymire //2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010. - Istanbul-Turkey : AVCIOL, 2010. - 255 p.

Рудановский А. П. Теория балансового учета. Баланс как объект учета / А. П. Рудановский. - М. : МАКИЗ, 1928. - 255 с.

Малюга Н. М., Давыдюк Т. В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: моногр. / H. М. Малюга, Т. В. Давыдюк. - Житомир : ЧП Рута, 2003. - 512 с.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: моногр. / С. Ф. Голов. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політ економії теорія бухгалтерського обліку /П. Цьомпа; пер. з нім. Я. Гончарук [та ін.] - Львів : Каменяр, 2001. - 223 с.

Melse, Eric The Financial Accounting Model a System Dynamics’ Perspective, July 2006[Internet-resource] - Access mode:

Ijiri, Y. A framework for triple-entry bookkeeping [Text] / Yuji Ijiri / The Accounting Review. - 1986. - Vol. 61. - No. 4. - P. 745-759.

Melse E Momentum Accounting for Trends: Relevance, Explanatory and Predictive Power of the Framework of Triple-Entry Bookkeeping and Momentum Accounting of Yuji Ijiri [Text] / Eric Melse. - 1st edition - New York : VDM, 2010. - 316 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.