ЧИННИКИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Мар'яна Пирч

Анотація


Здійснено емпіричний аналіз коливань ділової активності в Україні. Виділено цикли зростання у вітчизняній економіці та проаналізовано їхні чинники. Виявлено вплив зовнішніх та внутрішніх економічних чинників високої амплітуди економічних коливань в Україні.


Ключові слова


цикли зростання; економічне піднесення;економічний спад; синхронізація коливань ділової активності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бурлай Т. В. Особливості методичних підходів до прогнозування змін макроекономічноїкон’юнктури / Т. В. Бурлай // Економіка прогнозування. - 2002. - № 3. - С. 126-148.

Грабинська І. Фактори синхронізації коливань ділової активності в умовах глобалізації / І. Грабинська, М. Пирч // Вісник Львівського університету. - 2004. - Вил. 33. - С. 129-137.

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О. Г. Білоцерківець, Т. В. Бурлай, Н. Ю. Гзнчар та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозує. - К., 2010. - 480 с.

Крючкова І. Структурні чинники розвитку економіки України /1. Крючкова. - К.: Наук. думка, 2004. - 317 с.

Гзєць В. Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішнє походження / В. Гзєць // Вісник НБУ. - 2009. - № 2. - С. 16-18.

Кульпінський С. В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регу¬лювання фінансового ринку / С. В. Кульпінський // Фінанси України. - 2009. - № 9. - С. 53-66.

UNECE Statistical Database [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// w3. unece. org/pxweb/.

State Statistics Committee of Ukraine. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat. gov. ua/.

Литвицький В. У заручниках зовнішньої кон’юнктури. До аналізу основних напрямків макроекономічного розвитку України в 2005 р. / В. Литвицький // Вісник НБУ. - 2006. - № 5. - С. 23-27.

World Economic Outlook: Crisis and Recovery //IMF. - 2009. - April. - P. 84-86.

World Economic Outlook: Housing and the Business Cycle // IMF. - 2008. - April. - 282 p.

Економіка України у післявиборчий період та порядок денний для уряду : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2006. - 114 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.