ФІЗІОКРАТИ, АБО НА ПІДСТУПАХ ДО ВЕРШИНИ

В’ячеслав Ковальчук

Анотація


*

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ. - М.: Соцэкгиз, 1969.

Кенэ Ф. Физиократия / Ф. Кенэ //25 ключевых книг по экономике. - Пермь : Урал-ЛТД, 1999.

Тюрго А. Избранные экономические произведения/А. Тюрго. - М.: Соцэкгиз, 1969.

Історія економічних учень : підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2004. - С. 187-203.

Ковальнук В. М. Ретроспектива світової економічної думки/В. М. Ковальнук, М. І. Сарай. - Тернопіль: Астон, 2006. - С. 105-113.

Ковальчук В. М. Історія економіки та економічно!'думки: навч. посіб. /В. М. Ко¬вальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. - К.: Знання, 2008. - С. 326-331.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.