ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Лора Пронкіна

Анотація


Розглянуто одну з найбільш актуальних проблем економічної теорії та практики - конкурентоспроможність економіки України. Головна увага приділя­ється принципам і факторам формування конкурентної політики держави в умовах ринкової трансформації економіки. Докладно розглядається вплив якості продукції на підвищення конкурентоспроможності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країни: теорія та механізм реалізації : моногр. / Л. Л. Антонюк - К. : НІСД, 2002 - 132 с.; БазилюкЯ. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : Моногр. / Я. Б. Базилюк - К. : НІСД, 2002. - 132 с.; Портер М. Международная конкуренция. Международные отношения / М. Портер. - М., 1993. С.46; Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность : учеб. / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Экон., 2005. - 504 с.; Шумпетер И. Теория экономического развития. / И. Шумпетер - М. : Прогресс, 1982. - 455 с.; Поддубный И. Теория конкурентоспособности: современное состояние и предметно-методологические аспекты развития / И. Поддубный, Л. Поддубная // Экономика Украины. - 2007. - № 8. - С. 52-60.

Архангельский Ю. Есть ли вред от монополии? / Ю. Архангельский //Экономика Украины. - 2006. - №11. - С. 62-69; Лагутин В. Вред от монополии и польза от конкуренции: так ли все просто? / В. Лагутин // Экономика Украины. - 2007. - №4, С. 55-61.

Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : моногр. / Л. І. Піддубна. - Харків : ВД “ІНЖЕК", 2007. - 367с.

Пуцентейло П. Сутність, аспекти конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою / П. Пуцентейло // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 4, С. 32-43.

Ясин Е. Конкурентоспособность и модернизация Российской экономики / Е. Ясин, А. Яковлев //Вопросы экономики. - 2004. - № 7 С.7-1.

Конкурентоспроможність української економіки /за ред. Б. Є. Кваснюка. - К. : Ін-т екон. та прогноз. 2006. - 354 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.